Hur du använder Hemskärm för barn

Hemskärm för barn har innehåll som är säkert och roligt för barn i en lekfull inlärningsmiljö.

  

Med den kan du ställa in gränser för speltid, kontrollera behörigheter och se användningsrapporter så att du vet vad ditt barn får lära sig. 

Obs: Hemskärm för barn finns på Galaxy S10 och Tab S4. På andra enheter med Android version 9.0 finns den att hämta via Galaxy Store.

Första konfiguration och användning

Hemskärm för barn är enkel att konfigurera och finns på telefonens aviseringspanel.

1 Dra ned aviseringspanelen och skjut den åt vänster.
2

Tryck på ikonen Hemskärm för barn för att påbörja konfigurationen och tryck sedan på ”Starta” för att hämta.

Tryck på ikonen för Hemskärm för barn på aviseringspanelen för att påbörja konfigurationen
3 Tryck på ”Nästa” och välj en pinkod. Standardpinkoden är 0000.

Med pinkoden för Hemskärm för barn kan du ställa in föräldrakontroller, kontrollera användningsrapporter och – viktigast av allt – barnen kan inte stänga Hemskärm för barn utan den. 

4 Sedan visas huvuddelen av Hemskärm för barn.
5 Första gången du använder funktionen kan du behöva hämta samtliga appar på hemskärmen.
Översikt över nyckelfunktioner

Nu när du har konfigurerat Hemskärm för barn kan du lära känna huvudfunktionerna.

 

  • Min telefon: Barnen kan ringa till sina kontakter utifrån en fördefinierad lista som godkänts av föräldrarna.
  • Min kamera: Kamera som barn kan använda för att ta bilder. Innehåller även dekaler.
  • Mitt Galleri: För bilder eller teckningar som skapats på Hemskärm för barn eller som godkänts av föräldrarna.
  • Min webbläsare: För säkert surfande på webbplatser som godkänts av föräldrarna. 
Översikt över nyckelfunktioner för Hemskärm för barn

Barn kan sedan välja från en mängd kreativt innehåll, inklusive färgläggning, en dekalskapare, röstförvrängningsprogram, spel och videor. Det finns till och med ett kodningsspel som främjar kreativt och logiskt tänkande.

Föräldrakontroller

Här kan du ändra inställningar, skapa profiler åt barnen, ställa in dagliga speltider och kontrollera användning och aktiviteter.

 

Dessa är nyckelfunktionerna:

  • Ange daglig speltid: Ställ in daglig speltid för veckodagar och helger.
  • Daglig användning: Visar daglig användning efter dag och datum för varje profil.
  • Aktivitet: Visar vilka appar som har använts.
  • Tillåtet innehåll: Visar allt innehåll som godkänts av föräldrarna.
  • Galaxy Store för barn: Denna kan endast öppnas efter att du öppnat skärmen med föräldrakontroller med hjälp av din pinkod. 
Nyckelfunktioner för föräldrakontroll i Hemskärm för barn

1 Öppna ”Hemskärm för barn”.
2 På hemskärmen trycker du på ikonen för inställningar.
3 Välj ”Föräldrakontroll”.
Aktivera föräldrakontroll i Hemskärm för barn
4 Ange din pinkod.

Obs: Du kan skapa profiler för upp till sex barn.

Avsluta Hemskärm för barn utan pinkod

Om du har glömt din pinkod och inte kan avsluta Hemskärm för barn måste du följa stegen nedan för att återställa appen. 

1 Håll in strömknappen på telefonens sida tills alternativet ”Stäng av” visas.
2 Håll in ikonen för avstängning på skärmen tills alternativet ”Säkert läge” visas.
3 Tryck för att aktivera ”Säkert läge”.
4 Efter att telefonen har startat om går du till ”Inställningar”.
5 Sök efter ”Hemskärm för barn” och välj sedan appen Hemskärm för barn bland sökresultaten.
6 Tryck på ”Avinstallera” och bekräfta genom att trycka på ”OK”.
7 Tryck på strömknappen igen och tryck sedan på ”Omstart” för att starta om telefonen och avsluta säkert läge.
8 Din telefon är inte längre i läget Hemskärm för barn.

Obs: Den här processen raderar all information och alla profiler och inställningar. Appen måste nu installeras om och konfigureras på nytt.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback