Hur du hanterar samtal när flera Bluetooth-enheter är anslutna

Din Galaxy-telefon kan parkopplas med flera enheter samtidigt. Du kan välja vilka anslutna enheter som prioriteras över andra, och byta mellan dina parkopplade enheter för att använda dem för vissa uppgifter. Lär dig hur du hanterar inkommande samtal, ljud och mer med flera enheter anslutna till din telefon via Bluetooth nedan. 

Bild av Galaxy Watch, en S22-smartphone och Galaxy Buds.

När flera enheter är anslutna till din telefon via Bluetooth kommer den senast anslutna enheten att vara standardenheten för att svara när det ringer. 

Du kan dock byta mellan dina anslutna enheter under ett samtal, mellan ditt headset, din Galaxy Watch med mera. 

Samtalsskärmen på en smartphone med Bluetooth-ikonen markerad. Samtalsskärmen på en smartphone med Bluetooth-ikonen markerad.

Under ett samtal, tryck på Bluetooth-ikonen .

Bild av samtalsskärmen på en smartphone med Bluetooth-ikonen avaktiverad. Bild av samtalsskärmen på en smartphone med Bluetooth-ikonen avaktiverad.

Nu är Bluetooth-alternativet avaktiverat och du kommer höra ljudet genom din telefon.

Obs: Bluetooth-funktionen kommer återaktiveras efter att samtalet avslutats.

Bild av samtalsskärmen på en smartphone med pilen under Bluetooth-ikonen markerad. Bild av samtalsskärmen på en smartphone med pilen under Bluetooth-ikonen markerad.

Steg 1. Tryck på högerpilen under Bluetooth-ikonen.

Bild av pop-up-menyn ”Välj Bluetooth-enhet” på en smartphone med alternativet ”Galaxy Buds” markerat. Bild av pop-up-menyn ”Välj Bluetooth-enhet” på en smartphone med alternativet ”Galaxy Buds” markerat.

Steg 2. Tryck på enheten du vill byta till.

Om din telefon är parkopplad med flera Bluetooth-enheter kan du ta emot samtal med dessa enheter och inte bara med din telefon. 

1 Genom din bil:
Exempelvy för hur du svarar på ett inkommande samtal i din bil med Svara-knappen markerad.

Tryck Svara-knappen.

2 Genom dina Bluetooth-hörlurar:
Exempelvy på ett headset med ett finger som dubbeltrycker på huvudknappen.

Dubbeltryckhuvudknappen på ditt headset.

3 Genom din Galaxy-telefon:
Bild på ett inkommande samtal på en S22-smartphone med en tryck-och-svep-åt-höger-gest på Svara-knapp.

Tryck Svara-knappen och svep åt höger.

4 Genom din Galaxy Watch:
Bild på ett inkommande samtal på en Galaxy Watch med en tryck-och-svep-uppåt-gest på Svara-knappen.

Tryck Svara-knappen och svep uppåt.

Tack för din feedback