Hur du startar din Galaxy-enhet i Säkert läge

Säkert läge (Safe mode) låter dig köra din Android-enhet med dess grundläggande gränssnitt, med förenklade menyer och utan de flesta tredjepartsprogram. Du kan se det som ett diagnostiskt verktyg för att identifiera och åtgärda problem på din enhet.

Det finns två sätt att starta din enhet i säkert läge. Du kan antingen starta om enheten eller slå på enheten i säkert läge.

Starta om enheten i Säkert läge:

1 Tryck och håll ned Ström-knappen tills skärmen "Stäng av" visas

Obs: Om din enhet inte har en separat Ström-knapp, använd den tangentkombination som du vanligtvis använder för att stänga av enheten. Bilden nedan visar tangentkombinationen på Galaxy Note10.

Tryck och håll ned Ström-knappen
2 Tryck och håll ned "Stäng av"-ikonen tills alternativet "Säkert läge" visas
Tryck och håll ned "Stäng av"-ikonen
3 Tryck på "Säkert läge".
Din enhet startar om i säkert läge
4 Din enhet startar om för att visa startskärmen i säkert läge.
Din enhet startar om i säkert läge.

Slå på enheten i säkert läge:

1 Stäng av enheten.
2 Slå på enheten.
3 När Samsung-logotypen visas av sig själv, tryck och håll ned Volym-knappen.
4 Enheten slås på i säkert läge. "Säkert läge" kommer att visas längst ner till vänster på skärmen.

Använd din telefon normalt för att se om problemet du upplevde har lösts medan telefonen är i säkert läge. Om problemet har försvunnit är sannolikheten att det är en app som orsakar problemet. Ta bort nyligen nedladdade appar en efter en tills problemet är åtgärdat.

Om problemet kvarstår när din enhet körs i säkert läge är det osannolikt att problemet är relaterat till en app.

1 Tryck och håll ned Ström-knappen.
2 Tryck på "Starta om".

Tack för din feedback