Hur kan jag ta en skärmdump på min Galaxy Watch?

Med din Galaxy Watch kan du ta skärmdumpar för att använda, spara och hantera precis som du skulle göra med en smartphone. Så här gör du det på det enklaste och mest användbara sättet.

Vy över en person som tar en skärmdump på en Galaxy Watch.

Följ dessa steg om du vill ta en skärmdump på din Galaxy Watch:

Vy över en Galaxy Watch med Start- och Tillbaka-tangenterna markerade.

Steg 1. Tryck och håll ner Start- och Tillbaka-knapparna på din Galaxy Watch.

Vy över appskärmen med Gallerisymbolen markerad.

Steg 2. När du har tagit skärmdumpen kan du se den i ditt galleri. Tryck på Gallerisymbolen för att se skärmdumpen.

Alla skärmdumpar lagras automatiskt i galleriet på enheten som du har parkopplat med din Galaxy Watch, i albumet ”Watch”.

Vy över albumet ”Watch” på din smartphone.

Om de skärmdumpar du har tagit på din Galaxy Watch inte visas automatiskt på din parkopplade enhet följer du stegen nedan:

Vy över appskärmen med Gallerisymbolen markerad. Vy över appskärmen med Gallerisymbolen markerad.

Steg 1. Tryck på Gallerisymbolen på din Galaxy Watch.

Vy över skärmdumpen som ska hanteras. vald och markerad. Vy över skärmdumpen som ska hanteras. vald och markerad.

Steg 2. Tryck och håll ner den skärmdump du vill hantera.

Vy över den valda skärmdumpen med kopiera till telefon-symbolen markerad. Vy över den valda skärmdumpen med kopiera till telefon-symbolen markerad.

Steg 3. Tryck på kopiera till telefon-symbolen för att lägga till bilden i din telefon, där du kan hantera den som du vill.

Obs! Metoden för att ta en skärmdump kan variera beroende på modell av Galaxy Watch.

Tack för din feedback