Hur man använder Alltid På Display

Alltid På Display är en funktion som håller dig uppkopplad genom att låta dig se aviseringar på låsskärmen utan att röra din smartphone. Du kan också anpassa din låsskärm så att den bara visar det du behöver se, till exempel datum, tid, väder, kalender eller Bixby-rutiner. För att lära dig fler sätt att göra Alltid På Display så effektivt som möjligt, läs nedan. 

Visning av funktionen Alltid På Display på en Galaxy phone.

Hur aktiverar jag Alltid På Display?

För att aktivera Alltid På Display följ dessa steg: 

Vy av en Galaxy phone hemskärm med inställningsikonen markerad. Vy av en Galaxy phone hemskärm med inställningsikonen markerad.

Steg 1. Från din Hemskärm, gå till Inställningar.

Vy över Inställnings skärmen med alternativet ”Låsskärm” markerat. Vy över Inställnings skärmen med alternativet ”Låsskärm” markerat.

Steg 2. Tryck på ”Låsskärm”.

Vy över menyn "Låsskärm" med växlingsknappen "Always On Display" markerad. Vy över menyn "Låsskärm" med växlingsknappen "Always On Display" markerad.

Steg 3. Tryck på växlingsknappen för att aktivera "Always On Display".

Vy av “Always On Display” skärmen med växlingsknappen markerad. Vy av “Always On Display” skärmen med växlingsknappen markerad.

Steg 4. Tryck på "Always On Display" för att kontrollera inställningarna.

Vänligen notera:

  • Alltid På Display och vissa av dess funktioner är endast tillgängliga på vissa enheter. Om din enhet skiljer sig från exemplen som visas kan det hända att det inte går att använda de senaste Alltid På Display-funktionerna. Se till att du använder den senaste mjukvaruversionen.
  • Aktivering av Energisparläge kommer att inaktivera Alltid På Display. För att använda Alltid På Display-funktionen, måste du stänga av Energisparläget. 

Hur ändrar jag inställningarna?

För att ändra inställningarna för Alltid På Display, öppna Alltid På Display via Inställningsmenyn. Därifrån väljer du dina föredragna inställningar för Alltid På Display.

1. Välj önskat visningsläge:

  • Tryck för att visa: Alltid På Display visas i några sekunder när du trycker på skärmen.
  • Visa alltid: Alltid På Display kommer visas hela tiden.
  • Visa som schemalagt: Alltid På Display visas endast vid de tider du ställer in. Tryck på "Ställ in schema" för att ställa in start- och sluttider för visningen.
  • Visa för nya aviseringar: Alltid På Display visar bara nya aviseringar.

2. Tryck på "Klockstil" och välj sedan den klocktyp du föredrar bland tillgängliga stilar, färger och layouter. Om du vill kan du ladda upp dina egna bilder eller gifs. När du är klar med att anpassa din klocktyp trycker du på "Klar" för att spara.

3. Tryck på växlingsknappen för att aktivera eller avaktivera "Automatisk ljusstyrka".

4. Tryck på "Skärmorientering" och välj sedan "Porträtt" eller "Landskap".

5. Tryck på tillbakaknappen för att spara dina ändringar.

Hur väljer jag vilka applikationer som ska visas?

Om funktionen Alltid På Display är aktiv visar den alltid klockan och aviseringar som standard. Du kan dock alltid lägga till andra applikationer att visa som musik, kalender, väder eller Bixby-rutiner genom att följa dessa steg:

Vy av en Galaxy phone hemskärm med inställningsikonen markerad. Vy av en Galaxy phone hemskärm med inställningsikonen markerad.

Steg 1. Från din Hemskärm, gå till Inställningar.

Vy av Inställnings skärmen med alternativet “Låsskärm” markerat. Vy av Inställnings skärmen med alternativet “Låsskärm” markerat.

Steg 2. Tryck på “Låsskärm”.

Vy över "Låsskärmen" med alternativet "Widgetar" markerat. Vy över "Låsskärmen" med alternativet "Widgetar" markerat.

Steg 3. Välj “Widgetar”.

Vy av “Widgets” appen med musikens växlingsknapp markerad. Vy av “Widgets” appen med musikens växlingsknapp markerad.

Steg 4. Tryck på växlingsknapparna bredvid varje applikation du vill visa på låsskärmen. Försäkra dig om att "Alltid På Display" -knappen är aktiverad.

Tack för din feedback