Hur man tar en skrollad skärmbild på en Galaxy-smartphone

Skrollad skärmbild är en Galaxy-funktion som gör att du kan ta skärmbilder av sådant innehåll som till exempel långa artiklar eller hela webbplatser och spara som en enda bild. Lär dig hur du använder skrollad skärmbild nedan. 

Bild av skärm med alternativet för skrollad skärmbild markerat.

Så här aktiverar du verktygsfältet för skärmbilder

För att använda skärmbilder måste du aktivera verktygsfältet för skärmbilder genom att följa dessa steg: 

Bild av Galaxy-telefon med appar och appen ”Inställningar” är markerad. Bild av Galaxy-telefon med appar och appen ”Inställningar” är markerad.

Steg 1. Öppna appmenyn och tryck på appen ”Inställningar”.

Bild av menyn för ”Inställningar” med alternativet ”Avancerade funktioner” markerat. Bild av menyn för ”Inställningar” med alternativet ”Avancerade funktioner” markerat.

Steg 2. Skrolla ner till ”Avancerade funktioner”.

Bild av skärmen ”Avancerade funktioner” med alternativet ”Skärmbilder och skärminspelaren” markerat. Bild av skärmen ”Avancerade funktioner” med alternativet ”Skärmbilder och skärminspelaren” markerat.

Steg 3. Tryck på ”Skärmbilder och skärminspelaren”.

Visa skärmen ”Skärmbilder och skärminspelaren” med växlingsknappen ”Visa verktygsfält efter insp.” aktiverad och markerad. Visa skärmen ”Skärmbilder och skärminspelaren” med växlingsknappen ”Visa verktygsfält efter insp.” aktiverad och markerad.

Steg 4. För alternativet ”Visa verktygsfält efter insp.” trycker du på växlingsknappen för att växla mellan ”På” och ”Av”.

Observera! Om din enhet inte har en inspelningsfunktion väljer du ”Skärmbild”.

Alternativet för skrollad skärmbild visas på skärmen direkt efter att du tagit en skärmbild av en artikel eller webbplats. Gör så här för att ta en lång skärmbild med funktionen för skrollad skärmbild:

Animation av hur man tar en skärmbild av en webbplats. Animation av hur man tar en skärmbild av en webbplats.

Steg 1. Gå till en webbplats som tillåter skrollning och tryck sedan på både strömknappen och volymsänkningsknapen för att ta en skärmbild.

Bild av skärm med alternativet för ”skrollad skärmbild” markerat. Bild av skärm med alternativet för ”skrollad skärmbild” markerat.

Steg 2. Tryck på ikonen för skrollad skärmbild.

Bild av ett exempel på skärmbild längst ned till vänster på skärmen ovanför verktygsfältet för skrollad skärmbild. Bild av ett exempel på skärmbild längst ned till vänster på skärmen ovanför verktygsfältet för skrollad skärmbild.

Steg 3. Skärmen skrollas automatiskt nedåt för att ta nästa skärmbild.

Bild av en Galaxy-skärmbild med verktygsfältet för skrollad skärmbild längst ned och ikonen för skrollad skärmbild markerad med symbolen för en långtryckning. Bild av en Galaxy-skärmbild med verktygsfältet för skrollad skärmbild längst ned och ikonen för skrollad skärmbild markerad med symbolen för en långtryckning.

Steg 4. För att inkludera botten av skärmen gör du en långtryckning på ikonen för skrollad skärmbild.

Bild av en Galaxy-skärmbild med verktygsfältet för skrollad skärmbild och en tryckning utanför det. Bild av en Galaxy-skärmbild med verktygsfältet för skrollad skärmbild och en tryckning utanför det.

Steg 5. Slutför skärmbilden genom att trycka på valfri del av skärmen utanför verktygsfältet.

Observera! Scrollbredden ställs in automatiskt, men hur långt som skrollas fram beror på den sida som du visar (inbäddad spelare, stor bild osv.). Dessutom förminskas skärmbilder automatiskt innan filerna sparas.

Bild av den färdiga skärmbilden av en hel artikel, uppifrån och ned.

När hela skärmbilden är klar kommer den automatiskt att sparas i ditt galleri. 

Tack för din feedback