Information om material som används i Samsungs produkter

Samsung-telefon med bladbakgrunn

Samsung tillämpar förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) i sina produkter.

Om du vill ha mer information om ämnen som kan finnas i din Samsung-enhet, vänligen läs vår deklaration om särskilt farliga ämnen (SVHC).

Du går också bra att använda vårt sökverktyg för att få mer information om dina Samsung-produkters energiklassning och miljöanpassade design .

Besök våra sidor om hållbarhet på Samsung.com för ytterligare information om Samsungs alla företagsprogram, miljöstrategier och andra viktiga hållbarhetsstrategier.

Tack för din feedback