Problem med trådbunden laddning

Det finns flera olika anledningar till att en telefon kanske inte laddas med en trådbunden laddare. I allmänhet beror de vanligaste problemen på kablar, laddare eller adaptrar som är skadade eller inkompatibla med enheten. Dessutom kan damm eller skräp ansamlas i enhetens laddningsport, kabeln, adaptern eller datorn och på så sätt störa en korrekt laddning.

Innan du testar rekommendationerna nedan, se till att enhetens programvara och relaterade appar är uppdaterade till den senaste versionen. För att uppdatera din mobila enhets programvara, följ de här stegen:

Steg 1. Gå till Inställningar > Programuppdatering.

Steg 2. Klicka på Ladda ner och installera.

Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Kontroll 1. Kontrollera din laddare eller laddningskabel

Kontrollera att laddaren är auktoriserad av Samsung och är kompatibel med enheten

Även om adaptrar eller laddningskablar har samma utseende kan deras kvalitet och laddningshastighet skilja sig åt. För att bevara Galaxy-enhetens livslängd ska du se till att använda Samsung-certifierade laddare och laddningskablar som är kompatibla med den specifika enheten. Detta eftersom de är designade för att maximera batteriets livslängd. Om du använder produkter som inte är specifikt för mobila enheter (reseladdare eller standardladdare) eller produkter som inte är certifierade av Samsung, kan enheten skadas eller kanske inte kan laddas ordentligt.

Kontrollera om adaptern eller laddningskabeln är skadad

Kontrollera beträffande skador på adaptern eller laddningskabeln. Om du märker problem såsom sprickor eller blottlagda ledningar ska du omedelbart sluta att använda kabeln. Laddningskablar måste sitta åt tätt i laddningsporten och får inte kännas lösa eller att de passar dåligt. Koppla bort och återanslut alla laddningskablar, USB-kontakter och laddningsportar. Kontrollera sedan anslutningen igen.

kontrollera adaptern eller laddningskabeln beträffande skador

Försök att använda en annan adapter eller laddningskabel

Om det inte finns några synbara skador kan du prova att använda en annan adapter eller laddningskabel. Du kan också prova att ansluta en annan enhet till adaptern eller laddningskabeln för att kontrollera om den laddas ordentligt.

Kontrollera beträffande andra problem

Om det inte finns några problem med adaptern eller laddningskabeln bör du kontrollera beträffande problem med strömförsörjningen. Försök använda ett eluttag istället för att ladda enheten med en bärbar eller stationär dator.

Kontroll 2. Ta bort skräp från laddningsporten

En av de vanligaste orsakerna till problem med laddningen är skräp som fastnar i laddningsporten. Om skräp såsom damm eller ludd samlas inuti laddningsporten kan det uppstå problem med att ansluta laddningskabeln ordentligt till laddningskontakterna i enheten. Detta kan orsaka problem med laddningen.

Steg 1. Stäng av enheten.

Steg 2. Använd en ficklampa och titta in i laddningsporten. Om det finns damm eller skräp nära metallkontakterna krävs rengöring.

Steg 3. Blås försiktigt i laddningsporten för att ta bort damm och skräp.

Steg 4. Om laddningsporten är helt blockerad bör du uppsök professionell hjälp från ditt närmaste servicecenter.

Ta bort skräp från laddningsporten

Kontroll 3. Alternativ för snabbladdning

Om enheten har stöd för snabbladdning rekommenderas AFC (Adaptive Fast Charging). Kontrollera att snabbladdning är aktiverat på enheten om den laddas långsamt.

Batteriinställningar Batteriinställningar

Steg 1. Via Inställningar, navigera till Batteri och enhetsvård och tryck på Batteri.

Fler batteriinställningar Fler batteriinställningar

Steg 2. Bläddra till botten och välj Fler batteriinställningar.

aktivera inställningar för snabbladdning aktivera inställningar för snabbladdning

Steg 3. Om så önskas kan du aktivera Snabbladdning, Supersnabb laddning och/eller Snabb trådlös laddning.

Obs:

  • Du kan inte aktivera eller inaktivera den här funktionen under laddning.
  • Snabbladdning aktiveras inte när enheten är ansluten till en dator eller USB-enhet som inte har stöd för snabbladdning.

Kontroll 4. Felmeddelande vid fukt detekterad

Det finns risk för att skada de interna kretsarna om en enhet laddas när det finns fukt i USB-porten eller laddaren. Om så är fallet varnar enheten dig gällande fukt eller skräp. Enheten fungerar normalt om du torkar av den helt innan den används, även om den är vattentät och dammtät.

Torka av enheten med en mjuk och ren trasa eller låt den lufttorka i ett välventilerat utrymme. Sök hjälp från en professionell tekniker om du upplever problem med laddningen även efter att enheten har torkat helt.

Felmeddelande vid fukt detekterad

Obs: Skärmdumpar från enheter och menyer kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Så här använder du Samsung Members app

Om du har några problem med din Samsung-mobil, surfplatta eller annan bärbar enhet, kan du skicka en fråga till oss genom Samsung Members-appen. Lär dig mer om att rapportera ett fel.

Tack för din feedback