Ta reda på vad den gröna pricken överst på skärmen betyder

Sekretess och transparens när det gäller användningen av kameran och mikrofonen på vissa applikationer är ett stort intresse för Samsung och dess produkter.

Sedan Android 12 (S OS) har Samsung inkluderat flera uppdateringar för att förbättra användarupplevelsen angående integritetsskydd.

Bild av huvudskärmen med gröna punkten aktiv högst upp på meddelandepanelen.

Gröna pricken är ett verktyg som tilllåter dig veta när en applikation använder enhetens kamera eller mikrofon i realtid genom att visa en grön prick högst upp på meddelandepanelen.

När du bläddrar igenom menyerna kan du se om vissa appar använder kameran eller mikrofonen.

Du kan också se vilka applikationer som använder dessa funktioner när du trycker på den gröna pricken.

Hur du kan veta vilka appar som använder din kamera eller mikrofon

Steg 1. Bild av ett samtal där kamera- och mikrofonchippet visas. De andra indikatorerna är dolda. Steg 1. Bild av ett samtal där kamera- och mikrofonchippet visas. De andra indikatorerna är dolda.

Steg 1. Verktyget visar den gröna pricken uppe till höger, och visar om mikrofonen, kameran eller båda används.

Steg 2. Bild av den gröna pricken längst upp till höger på skärmen under ett samtal några sekunder senare. De andra indikatorerna visas igen. Steg 2. Bild av den gröna pricken längst upp till höger på skärmen under ett samtal några sekunder senare. De andra indikatorerna visas igen.

Steg 2. Några sekunder senare kommer endast en grön prick att visas tillsammans med resten av indikatorerna.

Steg 3. Bild av aviseringsmenyn som visas under samtalet med den gröna pricken längst upp till höger på skärmen. Tryck på gröna pricken. Steg 3. Bild av aviseringsmenyn som visas under samtalet med den gröna pricken längst upp till höger på skärmen. Tryck på gröna pricken.

Steg 3. Öppna meddelandefältet och tryck på gröna pricken.

Steg 4. Bild av aviseringsmenyn som visar de program som använder kameran eller mikrofonen. Steg 4. Bild av aviseringsmenyn som visar de program som använder kameran eller mikrofonen.

Steg 4. Nu kan du se vilken applikation som använder kameran eller mikrofonen.

Hur du kan kontrollera och ändra åtkomstbehörigheter för kamera och mikrofon

Du kan kontrollera vilka behörigheter som ges till kameran och mikrofonen och ändra dem om du vill.

Om du vill kontrollera behörighetslistan, följ nästa steg.

1 I menyn Inställningar trycker du på alternativet ”Sekretess”.
2 I Sekretessmenyn trycker du på alternativet ”Behörighetshanterare”.
3 I Behörighetshanteraren-menyn kan du granska vilka appar som har behörighet att använda kamera, mikrofon eller båda.

Följ nästa steg.

1 I menyn Inställningar trycker du på alternativet ”Sekretess”.
2 I sekretessmenyn, tryck på ”Kameraåtkomst/mikrofonåtkomst”.
3 I Behörighetshanteraren-menyn kan du granska vilka appar som har behörighet att använda kameran, mikrofonen eller båda.

Tack för din feedback