Vad är Datasparare?

Du kan aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar och tar emot data. På inställningsskärmen trycker du på Anslutning > Dataanvändning > Datasparare och trycker reglaget för att aktivera funktionen. 

När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen "Mer" i statusfältet.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback