Ako spraviť kalibráciu práčky Samsung?

Kalibrácia práčky zaisťuje, že je bubon práčky správne vyvážený. Vyvážením práčky sa vyhnete nadbytočnému hluku a vibráciám pri prevádzke.

1 Pred kalibráciou sa uistite, že je bubon práčky prázdny. Spustenie kalibrácie vykonáte súčasným stlačením tlačidiel Delay End a Temp.
2 Po zobrazení hlásenia "Cb" na displeji práčky stačí stlačiť tlačidlo na spustenie pracieho programu.
3 Po spustení dôjde k uzamknutiu bubna práčky a jeho roztočení. Kalibrácia práčky zvyčajne trvá niekoľko minút. Ak by situácia pretrvávala, odpojte práčku najmenej na 30 minút od elektriny.
Samsung QuickTips - Jak provést kalibraci pračky? Samsung QuickTips - Jak provést kalibraci pračky?

Ďakujeme vám za vašu reakciu