Čo mám robiť, ak chladnička nepracuje správne?

Ak chladnička nepracuje správne, odporúča sa najskôr skontrolovať napájanie. Ak sa vyskytne problém s chladničkou, ktorý nesúvisí s napájaním, prečítajte si tipy na riešenie problémov nižšie.
Ak ste vykonali dostupné kroky, ale problém sa nevyriešil, odporúča sa kontaktovať centrum služieb zákazníkom.

Kontrola miesta inštalácie

Chladnička by sa mala nachádzať na mieste s dostatočným priestorom. Mala by byť umiestnená najmenej 10 centimetrov od steny na každej strane a 5 centimetrov od stropu. Chladnička sa musí nachádzať na mieste, kde sa môže uvoľňovať jej teplo. Ak je chladnička zablokovaná, môže to spôsobiť, že nebude pracovať správne.

chladnička by sa mala nachádzať na mieste s dostatočným priestorom

Kontrola vyrovnania chladničky

Otvorte dvere chladničky približne na 30 až 40 centimetrov a potom ich pusťte. Dvere by sa mali samy zavrieť. Ak sa nezavrú, je nutné skontrolovať nastaviteľné skrutky nožičiek, ktoré sa nachádzajú v prednej dolnej časti chladničky. 
Skontrolujte tiež, či je chladnička vyrovnaná. Ak chladnička nie je vyrovnaná, môže to spôsobiť, že nebude pracovať správne.

kontrola vyrovnania chladničky

Uvoľnenie priestoru za chladničkou

Odporúča sa, aby ste raz alebo dvakrát za rok pomocou vysávača vyčistili priestor za chladničkou. Je dôležité, aby sa v oblasti kompresora nenachádzal žiadny prach, pretože by mohlo dôjsť k výmene tepla. Medzi problémy, ktoré môže spôsobiť prítomnosť prachu na zadnej strane chladničky, patrí napríklad tvorba ľadu alebo vlhkosť v chladničke a mrazničke a väčší prevádzkový hluk.

uvoľnenie priestoru za chladničkou

Neumiestňovanie žiadnych predmetov pred otvory cirkulácie vzduchu

Otvory cirkulácie vzduchu systému No Frost vnútri chladničky a mrazničky musia byť vždy odkryté. Dôrazne sa odporúča, aby ste k týmto otvorom neumiestňovali žiadne predmety, pretože by mohla vzniknúť vlhkosť pod priečinkami na zeleninu alebo by sa mohol tvoriť ľad na zadnej stene.

neumiestňovanie žiadnych predmetov pred otvory cirkulácie vzduchu

Kontrola režimu displeja

Ak chladnička nechladí, ale mraznička pracuje správne, je nutné skontrolovať, či chladnička nie je nastavená na dovolenkový režim (ak túto možnosť podporuje váš model chladničky). Deaktivujte dovolenkový režim na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v príručke.

deaktivácia dovolenkového režimu

Poznámka:

  • Skutočný dizajn ovládacieho panela vášho modelu sa môže líšiť.
  • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu