Čo znamenajú kódy na práčke?

Pokiaľ má Vaša práčka poruchu, môže sa na displeji zobraziť poruchový kód. Každý kód označuje iný problém s Vašim zariadením a môže byť často vyriešený bez pomoci špecialistu. Pomocou nižšie uvedených tabuliek rozpoznáte príčinu kódu a ich možné riešenie.

 

Ak uvidíte poruchový kód, ktorý nie je v zozname uvedený, alebo ste vyskúšali všetky možné riešenia, ale problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné centrum Samsung.

Kód začínajúci číslom

Kód poruchy

Príčina

Riešenie

1C, 1E

Problém so senzorom hladiny vody

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

3C, 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4

Problém s motorom

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

4C, 4E

Problém so zdrojom vody

Uistite sa, že je vodovodný kohútik otvorený naplno a voda tak môže vytekať.

Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný (min. 0,5 bar, max. 8 bar). Prúd vody z kohútika by mal uvoľňovať aspon 4 litre/minúta.

Skontolujte, či prívodná hadica nie je upchatá alebo zlomená.

Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica zaistená v správnej výške.

Ďalšiu pomoc nájdete v našich videách:

Ako vyriešiť poruchové kódy 4E alebo 5E. .

4C2, 4E1, 4E2, 4Ed

Problém s teplotou vody

Skontrolujte, či je hadica pripojená k prívodu studenej vody a nie k prívodu teplej. Studená voda je obvykle označená modrým kohútikom.

5C, 5E

Problém s vypustením vody

Použite núdzovú hadicu k vypusteniu prebytočnej vody z bubna práčky. Skontrolujte vypúšťaciu hadicu a pripojenie k odpadu, či nie je zablokovaná alebo zauzlovaná. Uistite sa, že vypúšťacia hadica nie je upchatá a že je vyrovnaná až k vypúšťaciemu systému. Vypúšťacia hadica by mala byť nainštalovaná vo výške najmenej 60 cm.

Ďalšiu pomoc nájdete v našich videách:

Ako vyriešiť poruchové kódy 4E alebo 5E.

6E

Nefunguje ohrievač vody

Prosím, kontaktejte servisné centrum Samsung.

8C

Problém senzora MEMS

Vypnite spotrebič a znova obnovte cyklus.

8E

Bežný problém

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu. Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

9E1, 9E2, 9H1

Chyba napájania

Vypnite spotrebič, a potom vyčkajte 1 minútu kým práčku znova zapnete.

Pokiaľ sa tým problém nevyrieši, skontrolujte, či je zásuvka, do ktorej je zariadenie zapojené, funkčná.

Keď napájanie naďalej nefunguje, možno budete musieť vymeniť poistku v zástrčke práčky.

11E

Zaznamenaná nízka hladina vody

Skontrolujte, či hladina vypúšťacej hadice nie je nižšia ako základňa práčky.

Uistite sa, že koniec vypúšťacej hadice je umiestnený na podlahe a že nie je upchatý.

Skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

Pokiaľ tu nie sú žiadne známky vody, vypnite napájanie na 1 minútu, znova zapnite a skúste to znova.

12E

Problém s tlačidlom

Skontrolujte, či niektoré z tlačidiel nelepí.

Spotrebič odpojte zo siete a tlačidlá očistite ľahko navlhčenou handričkou.

13E

Chyba komunikácie signálu

Počkajte niekoľko minút, spotrebič sa môže automaticky vrátiť do normálnej prevádzky.

Pokiaľ sa tak nestane, vypnite spotrebič a reštartujte cyklus.

14E

Problém s tlačidlom

Skontrolujte, či niektoré z tlačidiel nelepí.

Spotrebič odpojte zo siete a tlačidlá očistite ľahko navlhčenou handričkou.

18E

Problém s tlačidlom

Skontrolujte, či niektoré z tlačidiel nelepí.

Spotrebič odpojte zo siete a tlačidlá očistite ľahko navlhčenou handričkou.

Kódy začínající písmenem

Kód poruchy

Príčina

Riešenie

AC6, AC, AE

Chyba komunikácie signálu

Počkajte niekoľko minút, spotrebič sa môže automaticky vrátiť do normálnej prevádzky. Pokiaľ sa tak nestane, vypnite spotrebič a reštartujte cyklus.

bE1, bE2, bE3

Problém s tlačidlom

Skontrolujte, či niektoré z tlačidiel nelepí.

Spotrebič odpojte zo siete a tlačidlá očistite ľahko navlhčenou handričkou.

CE

Problém s teplotou vody

Skontrolujte, či je hadica pripojená k prívodu studenej vody a nie k prívodu teplej. Studená voda je zvyčajne označená modrým kohútikom.

dC, DC, DC1, dE, dE1

Problémy s dverami

Skontrolujte, či sú dvere úplne zatvorené, a že vo dverách nie je nič zachytené.

Pozrite sa do príručky Vášho spotrebiča na optimálne nakladanie.

DDC, ddC

Dvierka boli otvorené bez stlačenia start/pause

Zatvorte prídavné dvierka a stlačte tlačidlo start/pause, a potom to skúste znova.

dE2

Chyba spínača On / Off

Odpojte spotrebič zo siete, počkajte 5 minút. Potom to skúste znova.

E1

Problém so zdrojom vody

Uistite sa, že je vodovodný kohútik otvorený úplne a voda tak môže vytekať.

Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný (min. 0,5 bar, max. 8 bar). Prúd vody z kohútika by mal uvolňovať aspon 4 litre/minúta.

Skontolujte, či nie je prívodná hadice upchatá alebo zlomená.

Skontrolujte, či je vypúšťacia hadica zaistená v správnej výške.

Ďalšiu pomoc nájdete v našich videách:

Ako vyriešiť poruchové kódy 4E alebo 5E..

E2

Problém s vypúšťaním vody

Použite núdzovú hadicu k vypusteniu prebytočnej vody z bubna práčky.

Skontrolujte vypúšťaciu hadicu a pripojenie k odpadu, či nie je zablokovaná alebo zauzlovaná.

Uistite sa, že vypúšťacia hadica nie je upchatá a že je vyrovnaná až k vypúšťaciemu systému.

Vypúšťacia hadica by mala byť nainštalovaná vo výške najmenej 60 cm.

Ďalšiu pomoc nájdete v našich videách:

Ako vyriešiť poruchové kódy 4E alebo 5E..

E3

Chyba pretečenia

Možno bolo pridané veľa pracieho prášku/gelu.

Vypnite spotrebič a počkajte 1 minútu.

Znova zapnite napájanie. Vypúšťacie čerpadlo by malo vypúšťať práčku.

E4

Záťaž v bubne práčky

Toto nie je chyba. Spotrebič zastavil odstreďovanie z bezpečnostných dôvodov kvôli preťaženiu v bubne práčky.

Uistite sa, že je práčka postavená na rovnom a stabilnom povrchu.

Vytvorte vyváženejšie zaťaženie a to tým, že pridáte alebo odoberete položky do práčky.

Jednotlivé veľké a ťažké predmety, ako predložky pred vaňu a osušky sa samy pravdepodobne nebudú v bubne točiť. Pridajte 2/3 ďalšie uteráky a spustite cyklus znova.

E5, E6

Nefunguje ohrievač vody

Prosím, kontaktejte servisné centrum Samsung.

E7

Problém so senzorom vody

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

E8

Problém s teplotou vody

Skontrolujte, či je hadica pripojená k prívodu studenej vody a nie k prívodu teplej. Studená voda je zvyčajne označená modrým kohútikom.

E9

Zaznamenaná nízka hladina vody

Skontrolujte, či hladina vypúšťacej hadice nie je nižšia ako základňa práčky.

Uistite sa, že koniec vypúšťacej hadice je umiestnený na podlahe a že nie je upchatý.

Skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

Pokiaľ tu nie sú žiadne známky vody, vypnite napájanie na 1 minútu, znova zapnite a skúste to znova.

EA, EB

Problém s motorom

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

EC

Chyba snímača teploty

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu. Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

FE

Chyba ventilátora

Prosím, kontaktujte servisné centrum Samsung.

H1, HC, HE

Problém s teplotou vody

Skontrolujte, či je hadica pripojená k prívodu studenej vody a nie k prívodu teplej. Studená voda je zvyčajne označená modrým kohútikom.

HE1

Water heater not functioning

Nefunguje ohrievač vody servisné centrum Samsung.

HE2

Nefunguje ohrievač sušičky

Sekcia sušičky bola z bezpečnostných dôvodov vypnutá, pretože zariadenie zistilo, že je teplota príliš vysoká.

HE3

Funkcia pary nefunguje bežne

Nefunguje ohrievač vody servisné centrum Samsung.

HOT

Spotrebič je príliš horúci

Toto nie je chyba. Tento poruchový kód znamená, že je spotrebič príliš horúci. Ventilátor spotrebiča bude bežať ďalej, pokiaľ sa dostatočne neochladí, aby bolo možné dvere práčky odomknúť.

LC, LC1, LE, LE1

Zaznamenaná nízka hladina vody

Skontrolujte, či hladina vypúšťacej hadice nie je nižšia ako základňa práčky.

Skontrolujte, či nedochádza k úniku vody.

Pokiaľ tu nie sú žiadne známky vody, znova zapnite a skúste to znova.

OC, OE, OF

Chyba pretečenia

Možno bolo pridané veľa pracieho prášku/gelu.

Vypnite spotrebič a počkajte 1 minútu. Znova zapnite napájanie. Vypúšťacie čerpadlo by malo vypúšťať práčku.

Plo

Chyba zapojenia

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu, kým práčku znova zapnete.

Pokiaľ sa tým problém nevyrieši, skontrolujte, či je zásuvka, do ktorej je zariadenie zapojené, funkčná.

Keď napájanie naďalej nefunguje, možno budete musieť vymeniť poistku v zástrčke práčky.

Sud

Zaznamenané príliš veľa peny

Spotrebič obvykle chybu spraví sám, pokiaľ tomu tak nie je, musíte vykonať buď Eco cyklus čistenia bubna, alebo cyklus bavlny pri teplote 90 °C. Nepoužívajte prací prostriedok.

Pokiaľ poruchový kód pretrváva, očistite filter prívodnej hadice. Potom spustite cyklus odstreďovania, aby ste vypustili vodu zo zariadenia. Pokiaľ opäť dôjde k nahromadeniu pracieho prostriedka, opakujte cyklus Eco čistenie bubna.

t1, t2, tSt

Spotrebič je v skúšobnom režime

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

tE, tE1, tE2, tE3, tC1, tC2, tC3

Chyba senzora teploty

Vypnite spotrebič, a potom počkajte 1 minútu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

Ub, UE

Záťaž v bubne práčky

Toto nie je chyba. Spotrebič zastavil odstreďovanie z bezpečnostných dôvodov kvôli preťaženiu v bubne práčky.

Uistite sa, že je práčka postavená na rovnom a stabilnom povrchu.

Vytvorte vyváženejšie zaťaženie a to tým, že pridáte alebo odoberete položky do práčky.

Jednotlivé veľké a ťažké predmety, ako predložky pred vaňu a osušky sa samy pravdepodobne nebudú v bubne točiť. Pridajte 2/3 ďalšie uteráky a spustite cyklus znova.

UC

Kolísanie napájacieho napätia

Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený. Vypnite spotrebič a počkajte 1 minútu.

Overte, či nie je práčka pripojená k žiadnemu inému zariadeniu alebo káblu.

Zapnite spotrebič znova a spustite nový program.

Zobrazí sa symbol/ikona

Symboly a ikony zobrazované na Vašej práčke neznamenajú to isté ako poruchové kódy. Symboly Vás informujú o tom, čo práčka práve robí a ďalšie informácie. Symboly ale nezobrazujú, čo v práčke nie je v poriadku.

Berte na vedomie: Dostupné ikony a ich vzhľad sa na jednotlivých modeloch líšia.

Garment +

Garment+ ikona práčky Samsung

Tričko s ikonou + znamená, že môžete pozastaviť cyklus a pridať ďalšie oblečenie. Niektoré práčky majú dvere Addwash, čo uľahčuje pridávanie oblečenia počas cyklu.

Child Lock

Child Lock ikona práčky Samsung

Ikona smajlíka ukazuje, že je zapnutý detský zámok. Všetky tlačidlá na práčke sú deaktivované, len vypínač a ovládacie koliesko funguje. Na niektorých práčkach sú zamknuté aj dvere.

Door Lock

Delay Start ikona práčky Samsung

Visiaci zámok (bez smajlíka) alebo ikona kľúča znamená, že sú dvere zamknuté. Dvere práčky sa zamknú vždy, keď prebieha cyklus, alebo keď nie je bezpečné dvierka otvoriť. Keď svieti táto ikona, nepokúšajte sa otvoriť dvierka.

Delay Start

Delay Start Samsung washing machine icon

Ikona hodín označuje, že sa používa oneskorené spustenie. Oneskorený štart pripravuje cyklus, ktorý začína v stanovenom čase.

Time Remaining

Time Remaining ikona práčky Samsung

Symbol presýpacích hodín ukazuje, koľko času zostáva do konca pracieho cyklu. Číslo zobrazené na displeji je zostávajúci čas.

Signal Off

Signal Off ikona práčky Samsung

Ikona prečiarknutého reproduktora označuje, že zvukové signály, ktoré sa objavujú na konci pracieho cyklu, boli vypnuté.

Pure Cycle / Self Clean

Self Clean ikona práčky Samsung

Po určitom počtu praní sa zobrazí ikona bubna práčky. Počet sa bude líšiť podľa Vášho modelu práčky. Ikona Vás informuje, že by mal byť spustený čistiaci cyklus.

Extra Rinse

Extra Rinse ikona práčky Samsung

Umývadlo s ikonou + znamená, že bola aktivovaná funkcia dodatočného odstreďovania. Extra odstreďovanie pridáva čas na odstreďovanie v cykluse, čo pomáha odstraňovať z bielizne parfémy a zápach.

Steam

Steam ikona práčky Samsung

Ikona oblakov označuje, že bola zapnutá možnosť pary. Para sa používa ku zlepšeniu ošetrenia škvŕn a spotrebuje menej vody pri praní farebných odevov.

Interior Lamp

Interior Lamp ikona práčky Samsung

Ikona žiarovky označuje, že je zapnuté svetlo vo vnútri práčky.

Smart Control

Smart Control ikona práčky Samsung

Symbol Wi-Fi ukazuje, že je Vaša práčka pripojená k domácej Wi-Fi a aplikácii Smart Things. Niektoré modely tiež podporujú aplikácie Smart Home a Smart Washer/Dryer.

Aktivácia funkcie Smart Control umožňuje ovládať zariadenie pomocou aplikácie Smart Things. Pokiaľ ste Smart Control nepovolili, môžete sledovať zariadenie, ale nemôžete práčku ovládať na diaľku.

user manual user manual

User manual

Ďalšie informácie o funkciách práčky Samsung nájdete v Používateľskej príručke.

service center service center

Servisné centrum

Ak ste vyskúšali všetky možné riešenia, ale problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné centrum Samsung.

Ďakujeme vám za vašu reakciu