Chladnička Family Hub - údržba dávkovača ľadu

Čistenie zásobníka na ľad doporučujeme vykonávať pravidelne, najmenej však jeden krát za dva týždne. Začnite vytiahnutím zásobníka, pridržte ho obomi rukami a stlačte poistky. Zo zásobníka na ľad odstráňte úlomky ľadu a následne nádobu vyčistite pomocou vlhkej handričky. Nakoniec nádobu vysušte papierovou utierkou alebo servítkou. Vložte zásobník späť do svojej pozície, stačí zatlačiť, pokým sa neozve hlasné klapnutie. Prvé ľadové kocky budú k dispozícii po približne troch hodinách.

Ako na správnou údržbu dávkovače ľadu? Ako na správnou údržbu dávkovače ľadu?

Ďakujeme vám za vašu reakciu