Ako pripojiť Galaxy Note k obrazovke pomocou DeX

Samsung DeX je služba, ktorá umožňuje používať inteligentný telefón ako počítač, stačí ho pripojiť k externej obrazovke, napríklad k televíznej obrazovke, k monitoru alebo k počítaču.

Poznámka: Služba DeX je k dispozícii na mnohých inteligentných telefónoch Galaxy, ako sú Galaxy Note8, Galaxy Note9 a Galaxy Note10 / 10+. Dostupnosť a design sa môže líšiť v závislosti na type modelu a operačnom systéme nainštalovanom vo Vašom zariadení.

Existujúce štyri spôsoby, ako pripojiť smartphone k externej obrazovke.

Kábel DeX ponúka najjednoduchší spôsob, ako pripojiť Galaxy Note k obrazovke.

DeX kábel
1 Pripojte kábel k Vášmu telefónu Galaxy Note.
2 Pripojte druhý koniec kábla k televízoru alebo monitoru.

Galaxy Note môžete tiež pripojiť k externej obrazovke pomocou adaptéra HDMI alebo adaptéra s viacerými portami.

HDMI adaptér
HDMI adaptér s viacerými portami
1 Pripojte Galaxy Note k adaptéru.
2 Pripojte adaptér k televízoru alebo obrazovke.
1 Pripojte DeX Pad k zdroju napájania.
2 Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI zariadenia DeX Pad.
3 Druhý koniec kábla zapojte do portu HDMI televízora alebo monitora.
Pripojte kábel do televízneho HDMI portu
4 Pripojte svoj telefón ku konektoru mobilného zariadenia (USB typ C) na DeX Pad. Pokiaľ je telefón uzamknutý, teraz ho odomknite.
Pripojte zariadenie k DeX Padu

Poznámka: Uistite sa, že Váš telefón je horizontálne zasunutý do konektora. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia DeX Pad a telefónu.

1 Pripojte DeX Station k zdroju napájania.
2 Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI na DeX Station.
3 Druhý koniec kábla zapojte do portu HDMI televízora alebo monitora.
Pripojte kábel do televízneho HDMI portu
4

Stlačením ikony trojuholníka na prednej strane krytu použite kryt ako podporu telefónu. Konektor mobilného zariadenia bude viditeľný.

Stlačte ikonu trojuholníka na prednej strane
5 Pripojte port USB typ C na Dex Station ku konektoru mobilného zariadenia Galaxy Note. Samsung DeX sa potom spustí na telefóne.
Pripojte zariadenie k Dex Station

Poznámka: Uistite sa, že je telefón správne pripojený k stanici DeX. Pri pripájaní telefónu k stanici DeX buďte opatrní, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia. Uvedomte si tiež, že niektoré kryty telefónu (ako sú preklopné kryty alebo pevné kryty) môžu brániť DeX Station v riadnom fungovaní. Pokiaľ áno, pred pokračovaním odstráňte kryt telefónu.

V Galaxy Note10 a Note10+ je naviazanie spojenia s PC a použitie Samsung DeX ešte jednoduchší. Nie je potrebné použiť kábel HDMI alebo DeX Pad / Station. Namiesto toho môžete použiť jediný kábel USB k použitiu DeX na vašom PC alebo Macu.

 

Môžete tiež jednoducho presúvať súbory medzi smartphonom a počítačom pomocou intuitívnych gest, ako je preťahovanie, kopírovanie a vkladanie.

 

1 Pri prvom použití Samsung DeX vo vašom PC alebo Macu musíte najskôr nainštaľovať aplikáciu Samsung DeX do vášho PC / Macu.

Samsung DeX pre PC je podporovaný pre PC s Windows 10 a 7 a Mac OS 10.14 (Mojave) a 10.13 (High Sierra).

2 Pripojte svoj smartphone k PC alebo Macu pomocou kábla USB typu C.
3 Namiesto pripojenia klávesnice alebo myši k DeX Station alebo k DeX Pad môžete k navigácii na obrazovke jednoducho použiť klávesnicu a myš vášho PC.

Poznámka: Obsah chránený technológiou DRM sa nemusí zobraziť správne. Niektoré aplikácie sa nemusia na DeX spúšťať alebo budú vyžadovať samostatné licencie. So Samsung DeX pre PC môžete naraz použiť maximálne 5 aplikácií na obrazovke.

Po pripojení Galaxy Note k televízoru alebo obrazovke vyberte režim obrazovky, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať medzi režimom Samsung DeX alebo Zrkadlením obrazovky (Screen mirroring).

 

Spustenie Samsung DeX: Obrazovka mobilného zariadenia sa vypne a objaví sa na pripojovanom televízore alebo monitore v režime stolného počítača. Obrazovka telefónu sa chová ako podložka (touchpad) a môžete ovládať, čo sa stane na obrazovke.

Samsung DeX režim

Zrkadlenie obrazovky (Screen mirroring): Obsah Galaxy Note sa zrkadlí na pripojenej obrazovke.

Režim zrkadlenia obrazovky (Screen Mirroring)

OS Android 8 (Oreo): Pri prvom pripojení telefónu k Samsung DeX sa automaticky otvorí okno s možnosťami „Spustiť Samsung DeX“ alebo „Prepnúť na zrkadlenie obrazovky“. Jednoducho klepnite na možnosť, ktorú chcete použiť.

Vyberte preferovaný režim

OS Android 9 (Pie): Pri prvom pripojení telefónu Galaxy Note k OS Android Pie s DeX použite režim DeX podľa nižšie uvedených krokov:

1 Prečítajte si informácie na obrazovke a klepnite na „Pokračovať“.
Klepnite na Pokračovať
2 Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní Samsung DeX. Prečítajte si ich pozorne a potvrďte klepnutím na „Štart“.

Po počiatočnom nastavení môžete z panela oznámení spustiť režim DeX.

1 Prejdením dvomi prstami z hornej časti obrazovky nadol otvorte panel oznámení.
Ťahajte prstami z hornej časti obrazovky nadol a otvorte panel s oznámeniami
2 Kliknite na otváraciu ponuku „Samsung DeX”.
Klepnite na rozbalovaciu ponuku Samsung DeX
3 Vyberte „Rýchle nabíjanie“ alebo „Zrkadlenie obrazovky (Screen mirroring)”.
Vyberte Rýchle nabíjanie alebo „Zrkadlenie obrazovky (Screen mirroring)

Pokiaľ používate režim Samsung DeX, môžete telefón používať tiež ako touchpad. Aktivácia tejto možnosti:

1 Prejdením dvomi prstami z hornej časti obrazovky nadol otvoríte panel oznámení.
2 Klepnite na rozbalovaciu ponuku „Samsung DeX“.
3 Klepnite na „Používať telefón ako touchpad“.
Používat telefon jako touchpad
4 Dvojitým poklepaním na obrazovku ju uvediete do režimu na šírku. V režime na šírku sa budete môcť navigovať po obrazovke pomocou S Pen.
Dvojitým klepnutím otočíte obrazovku
5 Ak chcete touchpad znova opustiť, jednoducho prejdite prstom z dolnej časti obrazovky nahor alebo z hornej časti obrazovky nadol a zobrazte tlačidla a oznámenia. Potom klepnite na tlačidlo Späť alebo Domov.
Přejetím prstem nahoru ukončíte touchpad nebo přejetím prstem dolů zobrazíte tlačítka a oznámení

Poznámka: Používajte iba oficiálne príslušenstvo podporované spoločnosťou Samsung DeX, aby ste sa vyhli problémom s výkonom a poruchám spôsobeným aplikáciami tretích strán.

Ďakujeme vám za vašu reakciu