Ako pripojiť Galaxy Note k obrazovke pomocou DeX

Samsung DeX je služba, ktorá umožňuje používať inteligentný telefón ako počítač, stačí ho pripojiť k externej obrazovke, napríklad k televíznej obrazovke, k monitoru alebo k počítaču.

Poznámka: Služba DeX je k dispozícii na mnohých inteligentných telefónoch Galaxy, ako sú Galaxy Note8, Galaxy Note9 a Galaxy Note10 / 10+. Dostupnosť a design sa môže líšiť v závislosti na type modelu a operačnom systéme nainštalovanom vo Vašom zariadení.

Existujúce štyri spôsoby, ako pripojiť smartphone k externej obrazovke.

DeX kábel

Kábel DeX ponúka najjednoduchší spôsob, ako pripojiť Galaxy Note k obrazovke.

DeX kábel
1 Pripojte kábel k Vášmu telefónu Galaxy Note.
2 Pripojte druhý koniec kábla k televízoru alebo monitoru.
Adaptér HDMI (USB typ C k HDMI)

Galaxy Note môžete tiež pripojiť k externej obrazovke pomocou adaptéra HDMI alebo adaptéra s viacerými portami.

HDMI adaptér
HDMI adaptér s viacerými portami
1 Pripojte Galaxy Note k adaptéru.
2 Pripojte adaptér k televízoru alebo obrazovke.
DeX Pad
1 Pripojte DeX Pad k zdroju napájania.
2 Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI zariadenia DeX Pad.
3 Druhý koniec kábla zapojte do portu HDMI televízora alebo monitora.
Pripojte kábel do televízneho HDMI portu
4 Pripojte svoj telefón ku konektoru mobilného zariadenia (USB typ C) na DeX Pad. Pokiaľ je telefón uzamknutý, teraz ho odomknite.
Pripojte zariadenie k DeX Padu

Poznámka: Uistite sa, že Váš telefón je horizontálne zasunutý do konektora. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia DeX Pad a telefónu.

Dex Station
1 Pripojte DeX Station k zdroju napájania.
2 Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI na DeX Station.
3 Druhý koniec kábla zapojte do portu HDMI televízora alebo monitora.
Pripojte kábel do televízneho HDMI portu
4

Stlačením ikony trojuholníka na prednej strane krytu použite kryt ako podporu telefónu. Konektor mobilného zariadenia bude viditeľný.

Stlačte ikonu trojuholníka na prednej strane
5 Pripojte port USB typ C na Dex Station ku konektoru mobilného zariadenia Galaxy Note. Samsung DeX sa potom spustí na telefóne.
Pripojte zariadenie k Dex Station

Poznámka: Uistite sa, že je telefón správne pripojený k stanici DeX. Pri pripájaní telefónu k stanici DeX buďte opatrní, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia. Uvedomte si tiež, že niektoré kryty telefónu (ako sú preklopné kryty alebo pevné kryty) môžu brániť DeX Station v riadnom fungovaní. Pokiaľ áno, pred pokračovaním odstráňte kryt telefónu.

Vylepšené pripojenie k PC na Galaxy Note10 / 10+

V Galaxy Note10 a Note10+ je naviazanie spojenia s PC a použitie Samsung DeX ešte jednoduchší. Nie je potrebné použiť kábel HDMI alebo DeX Pad / Station. Namiesto toho môžete použiť jediný kábel USB k použitiu DeX na vašom PC alebo Macu.

 

Môžete tiež jednoducho presúvať súbory medzi smartphonom a počítačom pomocou intuitívnych gest, ako je preťahovanie, kopírovanie a vkladanie.

 

1 Pri prvom použití Samsung DeX vo vašom PC alebo Macu musíte najskôr nainštaľovať aplikáciu Samsung DeX do vášho PC / Macu.

Samsung DeX pre PC je podporovaný pre PC s Windows 10 a 7 a Mac OS 10.14 (Mojave) a 10.13 (High Sierra).

2 Pripojte svoj smartphone k PC alebo Macu pomocou kábla USB typu C.
3 Namiesto pripojenia klávesnice alebo myši k DeX Station alebo k DeX Pad môžete k navigácii na obrazovke jednoducho použiť klávesnicu a myš vášho PC.

Poznámka: Obsah chránený technológiou DRM sa nemusí zobraziť správne. Niektoré aplikácie sa nemusia na DeX spúšťať alebo budú vyžadovať samostatné licencie. So Samsung DeX pre PC môžete naraz použiť maximálne 5 aplikácií na obrazovke.

Samsung DeX režim a zrkadlenie obrazovky (Screen Mirroring)

Po pripojení Galaxy Note k televízoru alebo obrazovke vyberte režim obrazovky, ktorý chcete použiť. Môžete si vybrať medzi režimom Samsung DeX alebo Zrkadlením obrazovky (Screen mirroring).

 

Spustenie Samsung DeX: Obrazovka mobilného zariadenia sa vypne a objaví sa na pripojovanom televízore alebo monitore v režime stolného počítača. Obrazovka telefónu sa chová ako podložka (touchpad) a môžete ovládať, čo sa stane na obrazovke.

Samsung DeX režim

Zrkadlenie obrazovky (Screen mirroring): Obsah Galaxy Note sa zrkadlí na pripojenej obrazovke.

Režim zrkadlenia obrazovky (Screen Mirroring)
Prvé spustenie režimu Samsung DeX

OS Android 8 (Oreo): Pri prvom pripojení telefónu k Samsung DeX sa automaticky otvorí okno s možnosťami „Spustiť Samsung DeX“ alebo „Prepnúť na zrkadlenie obrazovky“. Jednoducho klepnite na možnosť, ktorú chcete použiť.

Vyberte preferovaný režim

OS Android 9 (Pie): Pri prvom pripojení telefónu Galaxy Note k OS Android Pie s DeX použite režim DeX podľa nižšie uvedených krokov:

1 Prečítajte si informácie na obrazovke a klepnite na „Pokračovať“.
Klepnite na Pokračovať
2 Zobrazia sa ďalšie informácie o používaní Samsung DeX. Prečítajte si ich pozorne a potvrďte klepnutím na „Štart“.
Spustenie režimu DeX z panelu oznámení

Po počiatočnom nastavení môžete z panela oznámení spustiť režim DeX.

1 Prejdením dvomi prstami z hornej časti obrazovky nadol otvorte panel oznámení.
Ťahajte prstami z hornej časti obrazovky nadol a otvorte panel s oznámeniami
2 Kliknite na otváraciu ponuku „Samsung DeX”.
Klepnite na rozbalovaciu ponuku Samsung DeX
3 Vyberte „Rýchle nabíjanie“ alebo „Zrkadlenie obrazovky (Screen mirroring)”.
Vyberte Rýchle nabíjanie alebo „Zrkadlenie obrazovky (Screen mirroring)
Používať telefón ako touchpad

Pokiaľ používate režim Samsung DeX, môžete telefón používať tiež ako touchpad. Aktivácia tejto možnosti:

1 Prejdením dvomi prstami z hornej časti obrazovky nadol otvoríte panel oznámení.
2 Klepnite na rozbalovaciu ponuku „Samsung DeX“.
3 Klepnite na „Používať telefón ako touchpad“.
Používat telefon jako touchpad
4 Dvojitým poklepaním na obrazovku ju uvediete do režimu na šírku. V režime na šírku sa budete môcť navigovať po obrazovke pomocou S Pen.
Dvojitým klepnutím otočíte obrazovku
5 Ak chcete touchpad znova opustiť, jednoducho prejdite prstom z dolnej časti obrazovky nahor alebo z hornej časti obrazovky nadol a zobrazte tlačidla a oznámenia. Potom klepnite na tlačidlo Späť alebo Domov.
Přejetím prstem nahoru ukončíte touchpad nebo přejetím prstem dolů zobrazíte tlačítka a oznámení

Poznámka: Používajte iba oficiálne príslušenstvo podporované spoločnosťou Samsung DeX, aby ste sa vyhli problémom s výkonom a poruchám spôsobeným aplikáciami tretích strán.

Ďakujeme vám za vašu reakciu