Ako synchronizovať fotografie a videá so službou OneDrive

Všetky svoje obrázky a videá můžete uložiť do cloudovej služby pomocou služby OneDrive vo Vašom telefóne Galaxy. Vďaka nastaveniu automatickej synchronizácie služby OneDrive a aplikácie Galéria môžete k svojim súborom pristupovať kedykoľvek, či už z počítača s OneDrive alebo iného mobilného zariadenia.

Skôr, ako skúsite doporučený postup nižšie, ubezpečte sa prosím, že Vaše zariadenie a relevantné aplikácie sú plne aktualizované. Pre aktualizáciu softvéru vo Vašom zariadení vykonajte nasledujúce kroky: 

 

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať.

Krok 3. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako prepojiť Samsung s kontami služby Microsoft vďaka synchronizácii cloudu.

Ak chcete synchronizovať aplikáciu Galéria so službou OneDrive, musíte sa do OneDrive najskôr prihlásiť. Aj keď nemáte konto Microsoft, môžete sa na OneDrive prihlásiť pomocou konta Samsung. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 

Krok 1. Otvorte aplikáciu Galéria a potom klepnite na ikonu Menu (tri vodorovné čiary) v spodnej časti.

Step 2. Klepnite na ikonu Nastavenia.

Krok 3. Klepnite na Synchronizovať Cloud v menu nastavenie Galérie. 

Krok 4. Prečítajte si text, zakliknite, že súhlasíte s podmienkami a potom klepnite na Pripojiť.

Krok 5. Klepnite na tlačidlo Pripojiť.

Krok 6. Klepnite Vytvorte si konto a potom si vytvorte Microsoft konto s aktuálnym kontom Samsung. Pokračujte podľa nasledujúcich pokynov v aplikácii. 

Poznámka:

·        Ponuka synchronizácie Cloudu sa zobrazí len pokiaľ ešte nie ste prihlásení k OneDrive. Pokiaľ ste sa už prihlásili, zobrazí sa ponuka synchronizácie s OneDrive. Ubezpečte sa, že ste pripojení na internet. 

Ako synchronizovať konkrétne albumy v aplikácii Galéria

Svoje dôležité albumy, ako sú napríklad fotografie z rodinnej dovolenky alebo selfie s najlepšími priateľmi, môžete synchronizovať so službou OneDrive. Otvorte si nastavenie Galérie a pokračujte podľa nasledujúcich krokov.

 

Krok 1. Klepnite na Synchronizovať s OneDrive

Krok 2. Klepnite na Synchronizovať album.

Krok 3. Klepnutím na prepínač vedľa albumu môžete vybrať, ktoré albumy sa budú synchronizovať so službou OneDrive.

Ako sťahovať súbory z OneDrive

OneDrive vám umožňuje sťahovať fotografie a videá, ktoré ste synchronizovali vďaka OneDrive z iného telefónu, tabletu alebo PC.

Krok 1. Otvorte aplikáciu OneDrive a potom klepnite na kartu Fotky.

Krok 2. Klepnite na fotografiu alebo video, ktoré chcete stiahnuť do Vášho telefónu.

Krok 3. Klepnite na tlačidlo Stiahnuť.

Krok 4. Klepnite na Uložiť pre potvrdenie. Pokiaľ chcete súbory uložiť na iné úložisko, klepnite na ikonu čiernej šípky pre zvolenie iného úložiska pre Vaše súbory, ako napríklad Dokumenty alebo Obrázky.

Ako obnoviť vymazané súbory z OneDrive

Pokiaľ omylom vymažete fotografie z OneDrive, nejedná sa o veľký problém. Vymazané fotky a videá nie sú vymazané navždy okamžite. Sú niekoľko dní uchovávané v koši, z ktorého ich môžete jednoducho obnoviť. Svoje vymazané súbory môžete nájsť v Aplikácii OneDrive> Moje > Kôš.

Ako synchronizovať fotografie a videá z Galérie s OneDrive automaticky

Funkcia automatickej synchronizácie pre aplikáciu Galérie môže byť v predvolenom nastavení deaktivovaná. Pre synchronizáciu Vašich fotografií a videí ju ale môžete jednoducho zapnúť. Pokiaľ už máte konto OneDrive, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Otvorte aplikáciu Galéria a klepnite na Menu (tri vodorovné čiarky) v spodnej časti obrazovky.

Krok 2. Klepnite na ikonu Nastavenia.

Krok 3. Klepnite na prepínač pre zapnutie Synchronizácie s OneDrive. Vaše fotky a videá z Galérie budú synchronizované so službou OneDrive automaticky.

·        Poznámka: Obrázky zariadenia a navigácia v menu sa môžu líšiť v závislosti na type zariadenia a verzii softvéru.

Pokiaľ zažívate nezvyčajné chovanie zo strany mobilných telefónov Samsung, tabletov alebo iného príslušenstva, môžete nám zaslať chybovú správu alebo nám položiť otázku v aplikácii Samsung Members.

To nám dovolí preskúmať problém nižšie. Všetky údaje sú anonymné a sú uchovávané len na dobu nutnú na vyriešenie problému. Zistite viac o zasielaní chybových správ na Aplikácie Samsung Members.

Ďakujeme vám za vašu reakciu