Rôzne spôsoby nabíjania batérie smartphonu Galaxy

Pred prvým použitím alebo v prípade, že nebola dlhšiu dobu používaná, nabite batériu. Nižšie nájdete všetky rôzne spôsoby nabíjania smartphonu. 

Tradičná nabíjačka a adaptér micro USB
1 Pripojte kábel USB k napájaciemu adaptéru USB. Zapojte kábel USB do multifunkčného konektora zariadenia.
Pripojenie USB kábla
2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

Pokiaľ chcete nabíjať inteligentný telefón Galaxy novým viacúčelovým konektorom pomocou kábla Micro USB, musíte najskôr pripojiť konektor Micro USB.

Micro USB konektor

 1. Kábla Micro USB
 2. Micro USB connector

Poznámka: Nezapájajte kábel Micro USB do multifunkčného konektora zariadenia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a kábla.

Bezdrôtové nabíjanie

Pripojte nabíjací kábel k nabíjacej podložke. Používajte len nabíjacie podložky schválené spoločnosťou Samsung, pretože ostatné nabíjacie podložky nemusia nabíjať batériu správne.

Bezdrôtové nabíjanie

Pokiaľ je nabíjací kábel správne pripojený k nabíjacej podložke, uvidíte rôzne farby v závislosti na stave nabíjania:
 

 • Modrá: Nabíjanie.
 • Zelená: Úplne nabitá.
 • Azúrová: Pripojená k adaptéri s nízkou spotrebou.
 • Žiadna: Smartphone nie je pripojený k nabíjacej stanici alebo nabíjacia stanica nie je pripojená k zdroju energie.


Umiestnite smartphone Galaxy do stredu na nabíjaciu podložku.

Umiestnite smartphone Galaxy centrálne na nabíjaciu podložku

Pokiaľ máte nabíjaciu podložku s podporou, môžete tiež smartphone nabiť opretím o podporu.

Umiestnite smartphone na nabíjaciu podložku

Keď je smartphone úplne nabitý, vyberte ho z nabíjacej podložky. Stav nabíjania je indikovaný na obrazovke smartphona ikonou batérie.

Poznámka: Pokiaľ používate nabíjaciu podložku s funkciou rýchleho nabíjania, používajte len nabíjacie káble a zástrčky schválené spoločnosťou Samsung, ktoré podporujú funkciu rýchleho nabíjania (9 V / 1,67 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2,1 A ). Funkcia rýchleho nabíjania musí byť podporovaná smartphonom a nabíjacou podložkou.

Pokiaľ diódy LED nefungujú podľa popisu, odpojte nabíjačku od nabíjacej podložky a znova ju pripojte. 

Tipy pre bezdrôtové nabíjanie
 

 • Smartphone musí byť v strede na nabíjacej podložke.
 • Medzi smartphonom a nabíjacou podložkou by nemali byť žiadne cudzie predmety, ako sú kovové predmety, magnety alebo karty s magnetickými pásikmi.
 • Zadná časť mobilného zariadenia a nabíjačka by mala byť čistá a bez prachu.
 • Používajte len nabíjacie podložky a nabíjacie káble schválené spoločnosťou Samsung s odpovedajúcim menovitým vstupným napätím.
 • Ochranný kryt môže rušiť proces nabíjania. V takom prípade zložte ochranný kryt zo smartphonu.
 • Pokiaľ k smartphonu pripojíte počas bezdrôtového nabíjania káblovú nabíjačku, funkcia bezdrôtového nabíjania už nebude k dispozícii.
 • Pokiaľ používate nabíjaciu podložku na miestach so zlým príjmom, príjem počas nabíjania môže úplne zlyhať.
 • Nabíjacia stanica nemá vypínač. Pokiaľ sa nepoužíva, odpojte nabíjaciu stanicu od elektrickej zásuvky, aby ste predišli spotrebe energie.
Rýchle nabíjanie

Väčšina inteligentných telefónov Galaxy podporuje adaptívnu funkciu rýchleho nabíjania Samsung a Qualcomm Quick Charge 2.0. Pokiaľ pripojíte zariadenie k nabíjačke, ktorá podporuje aspon jeden z týchto dvoch štandardov, môžete použiť funkciu rýchleho nabíjania.
 

Z dôvodu úspory energie batérie však nie je funkcia rýchleho nabíjania pri zapnutej obrazovke k dispozícii. Pre nabíjanie nechajte obrazovku vypnutú.
 

Pokiaľ v smartphone Galaxy so systémom Android verzia 6.0 nie je aktivovaná funkcia rýchleho nabíjania, postupujte takto:

1 Otvorte „Nastavenia“.
2 Klepnite na „Batéria“.
3 Aktivujte položku ponuky „Rýchle nabíjanie káblom“.

Pokiaľ nie je funkcia rýchleho nabíjania aktivovaná, platí pre Android verziu 6.0 a novšiu tieto kroky:

 

1 Otvorte „Nastavenia“.
2 Klepnite na „Údržba zariadenia“ alebo „Starostlivosť o zariadenie“.
3 Vyberte „Batéria“.
4 Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti, potom na „Rozšírené nastavenia“ alebo „Nastavenia“.
5 Posunutím prepínača „Rýchle nabíjanie káblom“ ho aktivujte.

Ako vypadá rýchla nabíjačka

Rýchle nabíjanie

Tipy pre rýchle nabíjanie
 

 • Aby ste mohli používať funkciu rýchleho nabíjania, musí byť pri nabíjaní batérie vypnutý displej alebo musí byť telefón vypnutý.
 • Ak chcete zvýšiť rýchlosť nabíjania, nabite zariadenie v režime „Lietadlo“.
 • Počas nabíjania batérie sa zobrazí indikácia na oznamovacom paneli na ikone batéria v pravom hornom rohu telefónu.
 • Na obrazovke môžete skontrolovať zostávajúci čas nabíjania. Skutočná zostávajúca doba sa môže líšiť v závislosti na podmienkach nabíjania.
 • Vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nemôžete použiť, keď nabíjate batériu pomocou štandardnej nabíjačky batérie.
 • Pokiaľ sa zariadenie zahreje alebo sa teplota okolitého vzduchu zvýši, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. To sa stane, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. 
Všeobecné tipy pre nabíjanie

 • Pri prvom nabíjaní batérie jednoducho prepojte telefón s dodanou nabíjačkou a nabíjajte ju z akéhokoľvek stavu, pokiaľ nie je jednotka úplne nabitá. Prvé úrovne nabitia a doby nabíjania sa môžu líšiť.
 • Pre dlhšiu životnosť batérie sa vyhnite úrovni nabitia batérie 0%. Batériu môžete nabíjať  kedykoľvek a udržovať ju v optimálnom rozsahu 20–80%.
 • Všetky napájacie zdroje Samsung pre inteligentné telefóny sú vhodné pre napätie 100 – 240 voltov. Tieto informácie nájdete na napájacom zdroji. Preto môžete nabíjať svoj smartphone v zahraničí až 110 voltami.
Napájacia jednotka vo voltoch

 • Pokiaľ súčasne pripojíte mobilné zariadenie k nabíjačke s káblom a umiestnite ho na nabíjaciu podložku, bude nabíjané len prostredníctvom káblovej nabíjačky.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu