Sprievodca riešením problémov pre Váš inteligentný telefón alebo tablet

Obrázok inteligentného telefónu Samsung

Nižšie uvedená príručka je navrhnutá tak, aby Vám pomohla vyriešiť problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť vo Vašom inteligentnom telefóne alebo tablete.

1 Prejdite na "Nastavenia", a potom prejdite na "Aplikácie".
2 Klepnite na aplikáciu, ktorá spôsobuje problém.
3 Klepnite na “Úložisko”, a potom na "Vymazať pamäť".
4 Pokiaľ to problém nevyrieši, klepnite na “Vymazať údaje”.
1 Spustite Lietadlový režim, počkajte jednu minútu, a potom ho deaktivujte.
2 Skontrolujte, či je Vaša SIM karta aktívna a či je Váš plán správny.
3 Reštartujte zariadenie.
4 Ak problém pretrváva, vykonajte Obnovenie siete v Nastavení > Všeobecné spravovanie > Resetovanie > Obnoviť predvolených nastavení siete.

Vstavaný senzor priblíženia počas prevádzky bliká. Nebojte sa, je to normálne.

Hodiny sa zobrazia, ak jeden krát klepnete na Always On Display obrazovku. Postupujte podľa pokynov nižšie a nastavte hodiny tak, aby boli vždy zobrazené na obrazovke.

1 Prejdením prstom z hornej časti obrazovky nadol otvorte panel oznámení.
2 Kliknutím a podržaním “Always On Display” otvoríte ponuku Zamknutá obrazovka. Potom klepnite na "Always On Display".
3 Vyberte “Vždy zobrazovať”.
1 Znížte jas alebo aktivujte “Adaptivny jas” a zkráťte oneskorenie obrazovky.

Prejdite do "Nastavenia", a potom klepnite na "Displej". Posunutím doľava znížite jas. Klepnutím na prepínač aktivujete "Adaptívny jas" a klepnutím na "Oneskorenie obrazovky" zmeníte oneskorenie.
2 Aktivujte Režim šetrenia času.

Prejdite do "Nastavenia", potom na "Starostlivosť o zariadenie", potom „Batéria“a potom klepnite na "Režim výkonu". Vyberte režim "Stredné šetr. energie" alebo "Max. šetrenie energie".
3 Pokiaľ sa nevyužíva Bluetooth, vypnite ho.
4 Ukončete aplikace spuštěné na pozadí.
5 Využitie batérie skontrolujte v Nastavení > Starostlivosť o zariadenie > Batéria.

V systéme súborov na Karte SD môžu byť chyby, ktoré znemožnia telefónu, aby ju rozpoznal. V takom prípade môže pomocou preformátovania Karty SD pomocou počítača. Vložte kartu späť do telefónu a reštartujte ju.

1 Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu.
2 Odstráňte všetky nepotrebné súbory a nepoužívané aplikácie. Pokiaľ sa Váš telefón od nedávno nainštalovanej aplikácie spomalil, skontrolujte, aký prístup ste aplikácii udelili, a že na pozadí neprebieha neptretržite. Životnosť batérie sa tiež zvýši, keď na pozadí beží menej aplikácií.
3

Reštartujte telefón do Núdzového režimu a zistite, či je problém spôsobený aplikáciou iného výrobcu. Ak chcete toto vykonať, najskôr vypnite telefón, a potom stlačte Vypínacie tlačidlo a tlačidlo Zníženia hlasitosti.

Ďakujeme vám za vašu reakciu