Ako vymeniť batérie v diaľkovom ovládači televízora Samsung

V závislosti na modeli televízora existujú typicky 3 typy diaľkových ovládačov. Postup výmeny batérií sa trochu líši v závislosti na type diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač Samsung Smart

Zvyčajne existujú dva typy inteligentného diaľkového ovládače Samsung.

<Typ 1>

Krok 1. Otvorte zadný kryt v smere šípky v spodnej časti diaľkového ovládača. Uchopte diaľkový ovládač obidvomi rukami, ako je znázornené na obrázku nižšie. Potom ju zatlačte dopredu palcom. 

Kryt batérie diaľkového ovládača 1.

Krok 2. Vložte batérie (1,5 V typu AA). Ubezpečte sa, že kladný a záporný koniec smerujú správnym smerom.

Krok 3. Znova zatvorte zadný kryt.

Kryt batérie diaľkového ovládača 2.

<Typ 2>

Krok 1. Stlačte tlačidlo so šípkou v hornej zadnej časti Samsung Smart Remote. Telo mierne vyskočí z krytu.

Krok 2. Otočte diaľkový ovládač a potom posuňte jeho telo nahor, pokiaľ sa neodhalí priečinok na batérie.

Krok 3. Pokiaľ sú v diaľkovom ovládači batérie, vyberte ich stlačením tlačidiel so šípkami vpravo a vľavo na oboch stranách priečinka.

Krok 4. Vložte dve nové batérie (1,5 V typu AAA) do priestoru pre batérie a ubezpečte sa, že sú polarity batérií (kladné a záporné) správne orientované. Až budete hotoví, posuňte telo diaľkového ovládača späť do takmer pôvodnej polohy.

Krok 5. Otočte diaľkový ovládač, stlačte a podržte tlačidlo hore vzadu a potom zasuňte telo ovládača dole na miesto.

Kryt batérie diaľkového ovládača 3.

Štandardný diaľkový ovládač Samsung

Krok 1. Jemne zaťahajte za zárez na kryte batérie a potom ho úplne uvoľnite.

Krok 2. Vložte 2 alkalické batérie AAA, dbajte na správne zarovnanie kladnej a zápornej polarity.

Krok 3. Umiestnite kryt batérií na ovládač a zasuňte.

Krok 4. Posuňte kryt batérií v uvedenom poradí, aby bol úplne pripevnený k diaľkovému ovládaču. 

Kryt batérie diaľkového ovládača 4.

Skontrolujte kladný a záporný koniec batérií

Pri výmene batérií priraďte polaritu batérií symbolom v priečinku na batérie. V priečinku na batérie sú indikácie pre smer batérií.

Poznámka: Pre dlhšiu životnosť batérií sa doporučujú alkalické batérie. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu