Ako zresetovať Smart Hub do úvodného nastavenia?

Resetovanie služby Smart Hub

Reset služby Smart Hub vráti Smart hub do pôvodného továrenského nastavenia. Všetky stiahnuté aplikácie budú pri tomto resete odstránené a pre ich využitie je potrebné ich znova stiahnuť a odsúhlasiť podmienky používania. Pre reset služby Smart Hub postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Postup pre modely TV 2014 a staršie
1 Pokiaľ je služba Smart Hub spustená, najskôr ju vypnite. Služba nemôže byť resetovaná, pokiaľ je práve používaná.
2 Na Vašom „inteligentnom“ ovládači stlačte tlačidlo MENU.
MENU
3 V hlavnej ponuke prejdite na položku „Smart Hub" a potvrďte.
Smart Hub
4 Prejdite na položku „Obnoviť nastavenie Smart Hub" a opäť potvrďte.
Obnovit nastavení Smart Hub
5 Potom vložte Váš PIN (pokiaľ ste ho nemenili, v základe je nastavený na 0000).
vložte Váš PIN

Tip: Pokiaľ vlastníte dotykový ovládač, stlačte dotykovú plochu a na obrazovke sa objaví číselná klávesnica, cez ktorú môžete zadať Váš
PIN. 

6 Služba Smart Hub prejde obnovením do pôvodného nastavenia a na obrazovke sa objaví potvrdzovacia správa.
potvrzovací zpráva
7 Pri ďalšom zapnutí služby Smart Hub je potrebné znova prejsť všetky nastavenia tak, ako pri prvom nastavení TV.
Nastavit Smart Hub
8 Predvolené aplikácie sa samé postupne nainštalujú pri pripojení na internet.
Postup pre modely TV 2015 a novšie
1 Stlačte na ovládači od televízora tlačidlo pre vyvolanie základnej ponuky (tlačidlo s obrázkom domčeka) a prejdite na obrazovke doľava na „Nastavenie“ a potvrďte.
image
2 Prejdite v menu na „Podpora,“ potvrďte a následne vyberte a potvrďte „Autom. diagn./Samodiagnostika“ (podľa verzie firmware).
image
3 Z nasledujúcej ponuky vyberte možnosť „Obnoviť Smart Hub.“ Televízor bude požadovať PIN (predvolené nastavenie je 0000).
image
4 Po obnovení prostredia Smart Hub budete informovaní dialógovým oknom.
image
5 Po obnovení je potrebné prostredie znova aktivovať. Začnite stlačením tlačidla pre vyvolanie základnej ponuky (tlačidlo s obrázkom domčeka), prejdite na obrazovke doľava na „APPS“ a potvrďte. Následne potvrďte stredovým tlačidlom „OK“.
image
6 Následne sa zobrazí stránka Zmluvné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov.
image
7 Tu potvrďte „Súhlasím so všetkým“ a potom „OK“.
image
8 V ďalšom kroku sa prihláste k Vášmu kontu Samsung. Tento krok je prípadne možné preskočiť stlačením trikrát šípky doprava.
image
9 Vyberte aplikácie, ktoré si prajete nainštalovať a následne potvrďte „Hotovo“. Inštalácia aplikácií prebehne postupne na pozadí. Tým je obnova inteligentného prostredia Smart Hub dokončená.
image

Ďakujeme vám za vašu reakciu