Informácie o predĺženej záruke (COVID-19)

img

Našim koncovým zákazníkom (spotrebiteľom), ktorí nemôžu uplatniť reklamáciu svojho zariadenia Samsung v rámci záručnej doby kvôli obmedzeniam spôsobeným koronavírusom (COVID-19), a ktorým vyprší v rámci obdobia od 15.3.2020 (vrátane) do 15.6.2020 (vrátane) záruka na zariadenia Samsung poskytnutá výrobcom, ponúkame automatické predĺženie záruky do 15.7.2020 (vrátane).

Ako zistím, či sa na môj produkt vzťahuje predĺžená záruka?

Predĺženie záruky je platné pre produkty, ktorých záruka vyprší v období od 15. marca 2020 do 15.júna 2020 (vrátane). Kontrolu dĺžky záruky je možné  overiť na zákazníckej linke na čísle 0800 726 786. V takom prípade majte prosím k dispozícii doklad o nákupe (účtenku).

Môžem využiť predĺženú záruku aj v prípade, že nemám účtenku?

Záruka výrobcu začína v deň nákupu. Pokiaľ však nie je možné dátum nákupu doložiť, ako začiatok záručnej doby berieme do úvahy dátum výroby produktu. 

Platí predĺžená záruka pre môj produkt v prípade, že jeho platnosť vyprší 16. júna 2020?

Predĺženie záruky je platné pre produkty, ktorých záruka vyprší v období od 15. marca 2020 do 15.júna 2020 (vrátane).

Platí toto predĺženie i v prípade predchádzajúceho poistenia /rozšírenia záruky poskytnutej predajcom?

Predĺžená záruka sa vzťahuje na zákonné záručné podmienky (2 roky od dátumu zakúpenia) pokiaľ ste zakúpili dodatočné poistenie alebo rozšírenú záruku od maloobchodníka, kontaktujte svojho predajcu.

Vzťahuje sa predĺženie záruky na náhradné diely ako kompresor alebo motor?

Záručnú dobu na diely,ako je kompresor a motor, je tiež možné predĺžiť. Kontrolu dĺžky záruky je možné overiť na zákazníckej linke na čísle 800 726 786. V takom prípade majte prosím k dispozícii doklad o nákupe (účtenku).

Platí predĺžená záruka na produkty zakúpené v zahraničí?

Na produkt zakúpený v zahraničí sa predĺžená záruka nevzťahuje. Pokiaľ ste produkt zakúpili v kamennej predajni na území EÚ, je možné na základe predajného dokladu (účtenky z tejto predajne) predĺženú záruku poskytnúť. 

Je možné predĺženú záruku aplikovať aj na B2B produkty?

Mimoriadne predĺženie záruky sa vzťahuje len na produkty zakúpené koncovými zákazníkmi. 

Bude záručná doba znova predĺžená v prípade ďalšieho vládneho obmedzenia?

O prípadnom ďalšom predĺžení záruky budeme zákazníkov včas informovať.

Pokiaľ z dôvodu domácej karantény nemôžem navštíviť servisné stredisko/servisný technik ma nemôže navštíviť do 15.7. 2020, mám nárok na ďalšie predĺženie záruky aj počas izolácie?

V prípade objednania servisného zásahu na našej zákazníckej linke 0800 726 786 do 15.7.2020, a Váš produkt spĺňa podmienky viď bod 1, máte nárok na opravu v rámci predĺženej záruky.

Čo sa stane, keď vyprší platnosť mojej predĺženej záruky počas procesu opravy?

Pokiaľ objednáte servisný zásah v predĺženej záručnej dobe, Vaša záruka je platná. 

Čo sa stane, pokiaľ nemôžem požiadať o opravu v predĺženej lehote?

Pokiaľ nepožiadate o servis v predĺženej lehote (do 15.7.2020), bohužiaľ nemáte nárok na predĺženú záruku.

Ďakujeme vám za vašu reakciu