Sprievodca odstránení problémov s televízorom

Fotografia televízora Samsung

Nižšie uvedený návod je navrhnutý tak, aby pomohol vyriešiť prípadné problémy s Vašim televízorom

Obraz je skreslený alebo rozostrený
1 Skontrolujte pripojenie antény alebo kábla.
2 Zmeňte zdroj.

Stlačte MENU alebo DOMOV na diaľkovom ovládači, potom prejdite na "Zdroj", potom vyberte iný zdroj, aby ste zistili, či môžete nájsť ten správny.

Pokiaľ sa chyba opakuje bez ohľadu na vybraný zdroj, spustite test obrazu. Stlačte MENU alebo DOMOV na diaľkovom ovládači, potom prejdite do "Nastavenia" > "Podpora" > "Diagnostika" > "Spustiť test obrazu".
3 Skúste zrkadliť obsah z telefónu, aby ste zistili, či je kvalita obrazu lepšia.
4 Pokiaľ sledujete obsah z externého zariadenia, skontrolujte, či kábel podporuje príslušné rozlíšenie.
5 Pokiaľ používate komponentné káble, uistite sa, že farebné konektory sú správne pripojené na oboch zariadeniach. Pre lepšiu kvalitu obrazu použite kábel HDMI, pokiaľ je podporovaný Vašimi zariadeniami.
6 Pokiaľ používate set top box, skontrolujte káblové pripojenie. Typ kábla, ktorý je potrebné skontrolovať, závisí na Vašom set top boxe.
7 Pokiaľ máte IPTV box, skontrolujte zariadenie, ktoré ste obdržali od svojho poskytovateľa služieb a skontrolujte, či je pripojené na internet.
8 Pokiaľ máte tradičné predplatné káblovej televízie, skontrolujte káblové pripojenie a prípadné rozdelovače. Pokiaľ sa stretnete so slabou kvalitou obrazu, skontrolujte silu signálu. Prejdite do "Nastavenia" > "Podpora produktu" > "Diagnostika" > "Informácie o signále" a spustite test sily signálu. Sila signálu musí byť väčšia ako 20 dB (viac ako štyri čiarky na symbole) pre správnu kvalitu prenosu.
Televízor sa nezapne
1 Skontrolujte kontrolku pohotovostného režimu. Pokiaľ kontrolka nesvieti, odpojte napájací kábel a znova ho zapojte. Pokiaľ je televízor pripojený k napájaniu cez One Connect box, odpojte a zapojte kábel, ktorý pripojí One Connect box k televízoru. Potom znova skontrolujte kontrolku pohotovostného režimu.
2 Skúste zariadenie znova zapnúť. Pokiaľ po stlačení tlačidla napájania zhasne kontrolka pohotovostného režimu, je zariadenie pripojené k sieti.
3 Pokiaľ sa zariadenie nezapne, ale kontrolka pohotovostného režimu bliká, požiadajte o pomoc zákaznícky servis.
4 Pokiaľ kontrolka pohotovostného režimu stále nesvieti, skontrolujte, či vaša elektrika funguje správne.
Externé zariadenue nefunguje

Pokiaľ vaše externé zariadenie, ako je napríklad set top box, herná konzola alebo  prehrávač Blu-ray, nefunguje správne, nasledujte tieto kroky.

1 Skontrolujte káble medzi televízorom a externým zariadením.

Pokiaľ je externé zariadenie pripojené k televízoru pomocou zariadenia One Connect box, skontrolujte jeho pripojenie s One Connect box. Skontrolujte tiež kábel medzi One Connect box a televízorom, či nevykazuje známky poškodenia. Kábel by nemal byť skrútený ani zlomený.
2 Pokiaľ externé zariadenie stále nefunguje, skontrolujte externý napájací kábel. Skontrolujte, či je externé zariadenie zapnuté a či je ako zdroj vybrané externé zariadenie.
3 Pokiaľ externé zariadenie stále správne nefunguje, skúste pripojiť iné. Pokiaľ druhé zariadenie pracuje správne, môže byť Vaše pôvodné externé zariadenie poškodené.
Soundbar nefunguje
1 Kontrola pripojenia HDMI.

Pokiaľ je soundbar pripojený k televízoru káblom HDMI, ale nie je z neho počuť žiadny zvuk, skontrolujte konektor HDMI na zadnej strane televízora.

Pokiaľ je soundbar pripojený k televízoru prostredníctvom externého zariadenia, ktoré je pripojené pomocou kábla HDMI, skontrolujte konektor HDMI na zadnej strane televízora. Kábel musí byť pripojený ku konektoru HDMI ARC na televízore.
2 Skontrolujte ikonu hlasitosti na obrazovke.

Pokiaľ sa hlasitosť soundbaru nezobrazí, prejdite do "Nastavenia" > "Zvuk" > "Zvukový výstup". Potom vyberte soundbar. Uistite sa, že ste použili správne nastavenie zvuku. Požadované nastavenia sa môžu líšiť v závislosti na externom zariadení.
3 Pokiaľ soundbar nepoužíva kábel HDMI, skúste ho pripojiť optickým káblom, pokiaľ ho zariadenie podporuje.
Televízor sa nepripojí na internet
1 1. Skontrolujte Vašu sieť a router.

  • Skontrolujte, či router pracuje správne. Začnite kontrolou LED indikátora na Vašom routeri.
  • Pokiaľ používate bezdrôtový router, skontrolujte vzdialenosť medzi routerom a televízorom. Pokiaľ sú zariadenia ďaleko od seba, alebo sú oddelené silnými stenami, presuňte ich bližšie.
  • Pokiaľ používate bezdrôtový zosilovač signálu, skúste pripojiť televízor k bezdrôtovej sieti bez použitia zosilovača signálu.
2 Restartujte router.

Odpojte a znova pripojte napájanie k routeru. Môže to trvať niekoľko minút v závislosti na Vašom routeri.
3 Skontrolujte stav siete.

Stlačte MENU alebo DOMOV na diaľkovom ovládači a prejdite do "Nastavenia". Potom zvoľte "Všeobecné" > "Sieť" > "Stav siete".
4 Pokiaľ sieť nebola nájdená alebo došlo k chybe, vyberte iný server DNS.

Stlačte MENU alebo DOMOV na diaľkovom ovládači a prejdite do "Nastavenia". Potom navigujte do "Všeobecné" > "Sieť" > "Stav siete" > "Nastavenie IP". Potom vyberte možnosť "Nastavenie DNS" > "Ručné zadávanie", potom nastavte DNS Server na 8.8.8.8 a stlačte OK.
5 Pokud chyba přetrvává, budete pravděpodobně potřebovat aktualizaci softwaru nebo uvést váš televizor do továrního nastavení.
Televízor neprehráva zvuk
1 Pokiaľ reproduktory televízora nehrajú, zvýšte hlasitosť stlačením klávesy VOL + (zvýšenie hlasitosti).
2 Skontrolujte, či sú reproduktory televízora vybrané ako výstup zvuku

Navigujte do "Nastavenia" > "Zvuk" > "Zvukový výstup" a vyberte reproduktory televízora.
3 Vykonajte test zvuku.

Vyberte "Nastavenia" > "Podpora produktu" > "Diagnostika" > "Spustiť test zvuku".
4 4. Pokiaľ počas testu narazíte na chybu, prejdite do "Nastavenia" > "Zvuk" > "Rozšírené nastavenia" > "Obnoviť nastavenie zvuku".
5 Pokiaľ chyba pretrváva, bude pravdepodobne nutné aktualizovať softvér alebo vykonať obnovenie do predvoleného nastavenia.
Diaľkový ovládač nefunguje správne
1 Uistite sa, že infračervené signály diaľkového ovládača fungujú, a že sa k televízoru dostanú bez prekážok. Pred senzorom televízora odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli blokovať signál. Skontrolujte, či na zariadení bliká LED dióda. Diaľkový ovládač funguje efektívnejšie, pokiaľ ho nasmerujete priamo na infračervený senzor na televízore.
2 Pokiaľ si nie ste istí, či diaľkové ovládanie funguje alebo nie, môžete to zistiť pomocou telefóna. Namierte diaľkový ovládač na fotoaparát telefónu. Potom stlačte a podržte tlačidlo Napájania na diaľkovom ovládači a zároveň použite fotoaparát na Vašom telefóne pri použití fotoaparátu telefónu. Fotografia by mala ukázať, či infračervený signál diaľkového ovládača funguje alebo nie.
3

Na ovládači cez Bluetooth znova stlačte a podržte tlačidlá Späť a Extras.

4 Pokiaľ chyba pretrváva, použite pôvodný multifunkčný diaľkový ovládač Samsung. Pokiaľ máte programovateľný multifunkčný diaľkový ovládač a nemôžete ovládať externé zariadenie, presuňte externé zariadenie bližšie k One Connect Boxu.
Aktualizácia softvéru

Pokiaľ je televízor pripojený na internet, môžete ho nastaviť tak, aby prijímal automatické aktualizácie.

1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU alebo DOMOV.
2

Pomocou ľavého a pravého tlačidla na diaľkovom ovládači prejdite na "Nastavenia".

3 Vyberte možnosť "Podpora".
4 Vyberte položku "Aktualizácia softvéru".
5 Stlačte “Automatické aktualizácie".

Pokiaľ zariadenie nie je pripojené na internet, môžete ho aktualizovať cez USB.

1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo DOMOV alebo MENU.
2

Pomocou ľavého a pravého tlačidla na diaľkovom ovládači prejdite na "Nastavenia".

3 Vyberte možnosť "Podpora".
4 Vyberte "Kontaktovať spoločnost Samsung" alebo "O tomto televízore". Skontrolujte kód modelu a aktuálnu verziu softvéru.
5

Na počítači prejdite na web podpory spoločnosti Samsung.

6 Do vyhľadávacieho pola zadajte číslo modelu televízora (napr. UE40f8000). Keď začnete písať, web Vás vyzve k výberu správneho čísla modela.
7 Prejdite dole do časti "Na stiahnutie". Porovnajte dostupnú verziu na stiahnutie s aktuálne nainštalovanou verziou a klepnutím stiahnite súbory.
8 Vyberte stiahnutý súbor a umiestnite ho do koreňového adresára USB média.
9 Vložte USB médium do slotu USB na zadnej strane televízora alebo na strane one connect boxu.
10 Aktualizácia sa spustí automaticky. Pokiaľ sa aktualizácia nespustí, prejdite do Nastavenia > Podpora zariadenia > Aktualizácia softvéru > Aktualizovať.
11 Hneď ako bude aktualizácia dokončená, zariadenie sa automaticky reštartuje. Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte.
12 Po reštartovaní zariadenia prejdite do Nastavenia> Podpora zariadenia > O televízore a skontrolujte novú verziu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu