*Super AI ไม่ใช่คำบรรยายคุณสมบัติของสินค้า แต่เป็นคำประดิษฐ์ โดย Super AI sAMOLED 90Hz คือ Super Advanced Integrated Display sAMOLED 90Hz, Super AI Camera Pro+ คือ Super Artificial Intelligent Camera Pro+, Super AI Game Booster+ คือ Super Artificial Intelligent Game Booster+ ภาพจำลอง สีที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายได้รับมาตรฐาน IP67 โดยผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ สามารถกันน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน ลึกไม่เกิน 1 เมตร นานไม่เกิน 30 นาที แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากน้ำและความชื้นในทุกกรณี