เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร
ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
วิสัยทัศน์

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

ค้นพบหลักการที่อยู่เบื้องหลังวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคต

นี่เป็นภาพเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ Samsung Electronics
บริษัท

องค์กรของเรา

ทีมงานของ Samsung ประกอบด้วยใครบ้าง ดูที่นี่

นี่เป็นภาพเกี่ยวกับประวัติของ Samsung Electronics
ประวัติความเป็นมา
นี่เป็นภาพเกี่ยวกับคณะผู้บริหารของ Samsung Electronics
ประเทศไทย คณะผู้บริหาร
บริบทธุรกิจ

สิ่งที่เราทำ

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

อาชีพ

วิธีการเข้าร่วมกับเรา

สำรวจโอกาสในการทำงานที่ Samsung Electronics

นี่เป็นภาพเกี่ยวกับอาชีพของ Samsung Electronics