เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
ปรัชญา
บริษัท
ผู้บริหาร

CEO

ประวัติ
บริบทธุรกิจ
คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
ไอทีและการสื่อสารเคลื่อนที่
โซลูชั่นอุปกรณ์
ความยั่งยืน
กลยุทธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ
ซัพพลายเชน
จรรยาบรรณ
รายงานและนโยบาย
ข้อเท็จจริงและตัวเลข
อาชีพ
Samsung อาชีพ
การทำงานที่ Samsung
สาขาตำแหน่งงาน
โครงการความสามารถพิเศษของเรา
วิสัยทัศน์

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

ค้นพบหลักการที่อยู่เบื้องหลังวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคต

นี่เป็นภาพเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ Samsung Electronics
บริษัท

องค์กรของเรา

ทีมงานของ Samsung ประกอบด้วยใครบ้าง ดูที่นี่

นี่เป็นภาพเกี่ยวกับประวัติของ Samsung Electronics
ประวัติความเป็นมา
บริบทธุรกิจ

สิ่งที่เราทำ

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

อาชีพ

วิธีการเข้าร่วมกับเรา

สำรวจโอกาสในการทำงานที่ Samsung Electronics

นี่เป็นภาพเกี่ยวกับอาชีพของ Samsung Electronics