Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

* คุณลักษณะที่สำคัญอาจแตกต่างจากสเปคหลัก

เครือข่าย : ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและเครือข่าย

ขนาดหน่วยความจำ: หน่วยความจำของผู้ใช้น้อยกว่าหน่วยความจำทั้งหมด เนื่องจากที่เก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมฟีเจอร์ของโทรศัพท์ หน่วยความจำของผู้ใช้ที่แท้จริงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์

* ภาพของหูฟัง Galaxy Buds Pro นั้นจำลองขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการนำเสนอ

* อุปกรณ์ที่รองรับ : Galaxy S21|S21+|S21 Ultra 5G, Galaxy S20|S20+|S20 Ultra, Galaxy Note20|20+, Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 FE, Galaxy S10e|S10|S10+, Galaxy Note10|10+, Galaxy Tab S7|S7+, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite ที่ใช้งาน OneUI 3.1 ขึ้นไป