แบรนด์

สร้างนิยามใหม่ให้โลกที่ดีกว่าเดิม

Samsung ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับฐานรากเพื่อรับประกันอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิม ซึ่งก็คือโลกที่พลังงานนั้นได้มาจากแหล่งทรัพยากรสะอาดและถูกใช้อย่างรู้คุณค่า ที่ซึ่งเทคโนโลยีกับนวัตกรรมถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม หาใช่เพื่อเพิ่มปัญหาไม่ และที่ซึ่งเราต่างร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทุกอย่างนั้นเริ่มต้นได้ด้วยการตัดสินใจสร้างนิยามใหม่ให้กับวิธีการเดิม ๆ เพื่อที่จะทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม เรากำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ สิ่งที่เราทำ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การประหยัดพลังงาน ไปจนถึงการรีไซเคิล

ร่วมมือกับเรา เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันได้มากกว่าเดิม
ขอเชิญเราทุกคนมาร่วมกันสร้างโลกที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมได้ตั้งแต่วันนี้กันเลย

มาร่วมกัน #ReimagineABetterPlanet

พบกับโลกใบน้อยของ Samsung

ใช้พลังความสร้างสรรค์ของคุณเพื่อสร้างโลกในอนาคตของเรา

\u0E20\u0E32\u0E1E\u0E02\u0E2D\u0E07\u0E40\u0E21\u0E37\u0E2D\u0E07\u0E17\u0E35\u0E48\u0E17\u0E33\u0E08\u0E32\u0E01\u0E01\u0E23\u0E30\u0E14\u0E32\u0E29\u0E01\u0E25\u0E48\u0E2D\u0E07\u0E0B\u0E36\u0E48\u0E07\u0E1B\u0E23\u0E30\u0E01\u0E2D\u0E1A\u0E44\u0E1B\u0E14\u0E49\u0E27\u0E22\u0E2D\u0E32\u0E04\u0E32\u0E23, \u0E20\u0E39\u0E40\u0E02\u0E32, \u0E15\u0E49\u0E19\u0E0B\u0E32\u0E01\u0E38\u0E23\u0E30, \u0E41\u0E21\u0E48\u0E19\u0E49\u0E33 \u0E41\u0E25\u0E30\u0E01\u0E31\u0E07\u0E2B\u0E31\u0E19\u0E25\u0E21 \u0E27\u0E32\u0E2C\u0E2A\u0E2D\u0E07\u0E15\u0E31\u0E27\u0E01\u0E33\u0E25\u0E31\u0E07\u0E27\u0E48\u0E32\u0E22\u0E19\u0E49\u0E33\u0E2D\u0E22\u0E39\u0E48\u0E43\u0E19\u0E41\u0E21\u0E48\u0E19\u0E49\u0E33 \u0E19\u0E01\u0E01\u0E25\u0E48\u0E2D\u0E07\u0E01\u0E23\u0E30\u0E14\u0E32\u0E29\u0E1A\u0E34\u0E19\u0E2D\u0E22\u0E39\u0E48\u0E40\u0E2B\u0E19\u0E37\u0E2D\u0E09\u0E32\u0E01
4
การสร้างโลกใบน้อย
ชุดของเล่นที่ทำจากบรรจุภัณฑ์

ที่ Samsung เรามองโลกแตกต่างออกไป เราไม่เคยมองเห็นจุดสิ้นสุด ในทางกลับกัน เรามองเห็นความต่อเนื่อง วิวัฒนาการ และจุดเริ่มต้นใหม่ ๆ ที่ไม่สิ้นสุด

อย่างเช่นกล่องผลิตภัณฑ์ ที่อายุของกล่องนั้นไม่ได้สิ้นสุดแค่เมื่อเปิดกล่อง อันที่จริงแล้ว นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และด้วยการใช้ความคิดนิดหน่อย เราก็มอบชีวิตใหม่ให้กับกล่องได้และสร้างสรรค์โลกใบน้อยขึ้นมาที่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ

ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ของเราก็ตาม วัตถุประสงค์ที่ดีกว่าของเรานั้นก็คือเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันอันยั่งยืนสำหรับผู้คนในวันนี้และโลกในอนาคต
#ReimagineABetterPlanet

ลดปริมาณ นำมาใช้ใหม่ รีไซเคิล

เพื่อเป็นการทำตามเป้าหมายในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิม เรากำลังลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์ของเรา เราแทนที่วัสดุของบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุที่ยั่งยืนเช่นการใช้กระดาษแทนพลาสติกและวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งอื่น ๆ

เราได้สร้าง Samsung Eco-packaging ขึ้นมา กล่องผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเหล่านี้ที่ผลิตจากกระดาษกล่องลูกฟูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถแปลงโฉมไปเป็นสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้อื่น ๆ ซึ่งเป็นการต่อชีวิตให้กับของเสียจากบรรจุภัณฑ์

และในขณะที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตอยู่นั้น เราก็ได้มองหาวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม, ค้นพบหนทางใหม่ ๆ ในการลดวัสดุที่ใช้ให้เหลือน้อยที่สุด และปรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้น

มอบสุขภาพดียิ่งขึ้นให้โลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่สมาร์ทกว่าเดิม

Greenpeace รายงานว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก 72% นั้นมาจากกลุ่มธุรกิจพลังงาน ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อกรกับผลกระทบอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการอันต่อเนื่องของเราในการใช้ไฟฟ้า, ประมวลผลข้อมูล และใช้หน่วยความจำ

ชิปหน่วยความจำที่ประหยัดพลังงานของ Samsung สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ขณะที่ให้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการทำงานที่ใช้พลังงานน้อยลง ชิปของเราจึงสามารถมอบการทำงานที่เร็วที่สุดพร้อมประหยัดไฟที่สุดได้

ผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ 9 Samsung ได้รับฉลาก Product Carbon Footprint (PCF) จาก Carbon Trust สำหรับบทบาทที่มีนัยสำคัญในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ

และ Solar Cell Remote ของเราที่ชาร์จไฟได้และผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลนั้นสามารถชาร์จด้วยแสงไฟในบ้านหรือนอกบ้านหรือผ่านสาย USB ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขยะแบตเตอรี่ AA ได้ราว 99 ล้านชิ้น* ในอีกเจ็ดปีข้างหน้า

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เราทำเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนกว่าเดิมเท่านั้น

* อิงตามการใช้งานแบตเตอรี่เฉลี่ยในแต่ละปีและประมาณการยอดขายของทีวี Samsung

การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพื่อเป็นการใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม เรากำลังทำงานเพื่อทำให้แน่ใจว่าเมื่อทรัพยากรถูกใช้ไปแล้ว มันจะถูกนำกลับคืนมาเพื่อรีไซเคิลและนำมาใช้ใหม่

Re+ Program ซึ่งเป็นโครงการเก็บรวมรวมของเสียอิเล็กทรอนิกส์ของเราจะเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุขัยการใช้งาน จากนั้นก็จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราใช้พลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ ทีวี หน้าจอคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ใช้พลาสติกรีไซเคิลราว 30,000 ตันซึ่งรวมไปถึงพลาสติก Post Consumer Materials (PCM) ที่รีไซเคิลมาจากของเสียอิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราในแต่ละปี

เราร่วมมือกับแบรนด์สิ่งทอพรีเมียมอย่าง Kvadrat เพื่อสร้างสรรค์อุปกรณ์เสริมของมือถือคุณภาพสูงที่ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่และกรรมวิธีการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่งแม้แต่ Samsung Galaxy Buds Pro ของเรานั้นก็ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 20%* ด้วยเช่นกัน


*วัสดุนี้ได้รับการรีไซเคิลโดย Lotte Chemical Corporation และได้รับการตรวจสอบโดย UL International Trade and Development

สอนเคล็ดลับใหม่ ๆ ให้อุปกรณ์เก่า ๆ

การยืดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นคือส่วนสำคัญของการขยายฟุตพรินท์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา โครงการ Galaxy Upcycling at Home ของเรา* ช่วยให้ผู้บริโภคกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ให้อุปกรณ์ Samsung Galaxy รุ่นเก่าของตนเองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ IoT ที่มีประโยชน์ ส่วนตู้เย็น Bespoke ของเรานั้นก็มาพร้อมกับดีไซน์แบบโมดูลที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถอัปเดตลุคและฟังก์ชันของตู้เย็นได้เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป แทนที่จะต้องซื้อตู้เย็นเครื่องใหม่ทั้งหมด


* Galaxy Upcycling at Home - บริการ Galaxy Upcycling at Home ขั้นบีตานั้นมีให้บริการในสหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร และเกาหลี ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปในตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย อุปกรณ์ Samsung Galaxy รุ่นเก่า - คุณลักษณะ Galaxy Upcycling at Home มีให้ใช้งานในซีรีส์ S, Note และ Z ทุกรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2018 (รุ่น S9, Note9 ขึ้นไป) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป โดยจะเพิ่มจำนวนรุ่นที่รองรับคุณลักษณะนี้ให้มากขึ้นในอนาคต การอัปเดตซอฟต์แวร์ - สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ใน SmartThings Labs ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในแอป SmartThings

รวมเอาโซลูชันประหยัดพลังงานของทั้งบ้านเข้าไว้ด้วยกัน

ควบคุมการประหยัดพลังงานที่บ้านได้ด้วย SmartThings SmartThings นั้นรองรับกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะนับพันรายการ ซึ่งทำให้คุณควบคุมอุปกรณ์และปริมาณพลังงานที่ใช้ในบ้านได้ แอปจะแสดงข้อมูลที่ละเอียดแบบนาทีต่อนาทีของการใช้พลังงานในบ้าน ทำให้คุณสามารถตั้งเวลาเปิดปิดและแม้แต่ควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้

นำ Galaxy ของคุณมาแลก
ช่วยโลกของเรากัน

นำ Galaxy ของคุณมาแลก
ช่วยโลกของเรากัน

รับส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ Samsung Galaxy เครื่องใหม่ของคุณเมื่อนำโทรศัพท์เครื่องเก่ามาแลกกับทางเรา ซึ่งเราจะมอบชีวิตใหม่ให้กับโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณด้วยการรีไซเคิล ที่ทำให้ทุกคนนั้นล้วนได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อม

อ่านเรื่องราวเหล่านี้ในฉบับต่อไป