วิธีใช้งาน

สาธิตแนะนำวิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

แนะนำวิธีการใช้ ให้เต็มประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม
shoot with wide & ultra wide cameras on the next generation galaxy S10
how to fit more info your shot. Launch camera, tap wide or ultra wide. Now, filp camera to fit more people into your wefies.

Tips and Tricks

ใช้ฟังก์ชั่นการกรองเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

Galaxy Note10 | 10+

Galaxy Note10 | 10+

 
Video Alternative Text

วิธีถ่ายภาพแบบ
หน้าชัดหลังเบลอ (S10)

Galaxy S10 camera

How to take bokeh style shots
How to take bokeh style shots

วิธีการเปิด Blue light filter

Galaxy S10

How to turn on Blue light filter
How to turn on Blue light filter

วิธีการจัดองค์ประกอบภาพ

Galaxy S10

How to improve your photo composition
How to improve your photo composition

วิธีแชร์แบตเตอรี่กับเครื่องอื่น (S10)

Galaxy S10 Tips

How to share power with your phone
How to share power with your phone

วิธีการเปิดโหมดกลางคืน (Night mode)

Galaxy S10 tips

How to turn on Night mode
How to turn on Night mode

วิธีถ่ายวิดีโอแบบ
Super steady

Galaxy S10 tips

How to shoot Super steady videos
How to shoot Super steady videos

วิธีการถ่ายภาพให้วัตถุดูเด่น

Galaxy S10 Trips

How to make your photo subject pop
How to make your photo subject pop

วิธีถ่ายภาพแบบ
Ultra Wide ด้วยกล้อง (A30)

Galaxy A30 tips

 
How to shoot with Ultra Wide Camera (A30)

วิธีถ่ายภาพแบบ
หน้าชัดหลังเบลอ (A50)

Galaxy A50 tips

 
How to add bokeh focus effects

วิธีถ่ายภาพแบบ
Ultra Wide ด้วยกล้อง (A50)

Galaxy A50 tips

ultra wide
uultra wide

กลางวันและกลางคืน

The Frame เซ้นเซอร์จับความสว่าง

The Frame Brightness Sensor
Brightness Sensor : The frame