#TeamGalaxy

#TeamGalaxy

#SpreadTheLove
แผ่ความรักกับ Millie Bobby Brown

แบ่งปันพลังบวกพร้อมใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งนั้น

More
ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ในสตูดิโอของ Millie Bobby Brown อยู่ด้านหน้าของฉากหลังสีชมพู เธอยิ้มเอียงศีรษะไปด้านข้างขณะที่นั่งอยู่บนกล่องสีขาวโดยที่มือข้างหนึ่งวางอยู่บนกล่อง ส่วนอีกข้างนั้นวางอยู่บนขา

พบกับ #TeamGalaxy