Step 1 - เช็คพื้นที่

พื้นที่ในบ้านหรือห้องครัว

อันดับแรกสุดที่คุณควรพิจารณาคือพื้นที่ว่างในบ้านหรือห้องครัวของคุณ หรือพื้นที่ที่คุณต้องการจะนำตู้เย็นเครื่องไปวาง โดยวัดจากความกว้าง ความสูง ความลึก และอย่าลืมเผื่อพื้นที่ด้านข้างเล็กน้อยเพื่อการระบายอากาศ และสำหรับตู้เย็นบางรุ่นจะต้องเว้นที่ไว้ให้สำหรับวงสวิงในการเปิดประตูตู้เย็นด้วย

นอกจากพื้นที่แล้ว ควรคำนึงรูปแบบการวางตู้เย็นด้วย

• วางตู้เย็นให้โดดเด่น เป็นลักษณะการวางแบบลอยตัว เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนรุ่นได้ในภายหลัง
• วางตู้เย็นในพื้นที่บิวท์-อิน (Built-in) เพื่อให้ตู้เย็นกลมกลืนไปกับเฟอร์นิเจอร์หรือผนัง คุณจำเป็นที่จะต้องเลือกรุ่นตู้เย็นให้เรียบร้อยก่อน แล้วนำขนาดของตู้เย็นที่ได้ไปใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และอย่าลืมเช็คพื้นที่สำหรับการติดตั้งปลั๊ก อุปกรณ์ต่าง ๆ

Step 2 – ขนาดตู้เย็นกับจำนวนสมาชิกในบ้าน

ข้อสำคัญในการเลือกตู้เย็นคือปริมาณความจุที่ต้องการใช้งาน โดยเริ่มจากจำนวนสมาชิกภายในบ้าน จะต้องสัมพันธ์กับความจุ หรือขนาดของตู้เย็น หากตู้เย็นมีขนาดเล็กแต่มีของที่ต้องการแช่ปริมาณมากก็อาจจะทำให้กินไฟมากขึ้น

เพราะฉะนั้นการเลือกตู้เย็นให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน จำนวนสมาชิกภายในบ้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณา

Step 3 – เลือกตู้เย็นที่เหมาะกับคุณ

แนะนำฟีเจอร์เพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง