สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้สำหรับเวบไซต์ของ Samsung—ส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AdHub

บริการ AdHub ของ Samsung จะช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ใช้ของ Samsung ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ ของ Samsung และบุคคลภายนอก รวมถึงเว็บ อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และ TV ประโยชน์ข้อหนึ่งของ AdHub ก็คือจะช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถส่งโฆษณาให้กับคุณได้ ซึ่งเป็นโฆษณาที่มีการปรับแต่งโดยอาศัยข้อมูลที่ Samsung ได้รับเกี่ยวกับตัวคุณ อุปกรณ์ของคุณ และกิจกรรมออนไลน์ของคุณ

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลที่เราได้รับผ่าน AdHub ในลักษณะต่างๆ ตามที่เราได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับ AdHub แต่ส่วนเพิ่มเติมนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ AdHub และอธิบายถึงตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเหล่านี้

 

ข้อมูลที่ AdHub เก็บรวบรวม

ข้อมูลอุปกรณ์

เมื่อคุณใช้บริการของ Samsung ซึ่งมีโฆษณาต่างๆ ที่ AdHub จัดไว้ให้ AdHub จะได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแบบฮาร์ดแวร์, หมายเลข IMEI และรหัสระบุอื่นๆ ของอุปกรณ์, ที่อยู่ MAC, ที่อยู่ IP, รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการตั้งค่าของอุปกรณ์

นอกจากนี้ ในครั้งแรกที่คุณเข้าชมบริการที่แสดงโฆษณาโดย AdHub ทาง AdHub จะกำหนดหมายเลข ID ให้กับอุปกรณ์ของคุณโดยการสุ่ม ซึ่งหมายเลขนี้จะส่งกลับไปยัง AdHub ในแต่ละครั้งที่อุปกรณ์ของคุณได้รับโฆษณาใหม่จาก AdHub วิธีนี้จะทำให้ AdHub สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้ทั่วทั้งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ และให้โฆษณากับคุณโดยสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของคุณ

AdHub อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างนี้โดยใช้ คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุกกี้ทำงานอย่างไรและคุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้อย่างไร

ข้อมูลโฆษณา

เมื่อ AdHub แสดงโฆษณาต่อคุณ AdHub จะบันทึกว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับโฆษณานั้น รวมทั้งเว็บเพจหรือที่อื่นๆ ที่คุณเข้าไปดู


ข้อมูลที่ใช้ร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก

AdHub อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่ได้ดูโฆษณา (หรือโฆษณารณรงค์) นั้นๆ ร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา ข้อมูลนี้จะนำมาใช้ร่วมกันในรูปแบบที่เป็นผลรวบยอดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการนำข้อมูลอุปกรณ์ไปใช้ร่วมกับผู้โฆษณา


ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทอื่นๆ


โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกอาจใช้เว็บบีคอนในโฆษณาของตนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งดูโฆษณาของตน รวมถึงผ่านทาง คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน  Samsung ไม่ได้ควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการใช้ข้อมูลของบริษัทเหล่านี้  บริษัทเหล่านี้บางบริษัทจะเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยอุตสาหกรรมของตน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกว่าจะรับโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) และกลุ่มพันธมิตรการโฆษณาแบบดิจิตอล (Digital Advertising Alliance) [http://www.aboutads.info/] เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม  >


Yทางเลือกของคุณs

คุณอาจเลือกที่จะไม่รับโฆษณาจากAdHub ได้ที่นี่ [https://account.samsung.com/membership/service/adsCombination.do] หมายเหตุ แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับโฆษณาแล้วคุณก็จะยังเห็นโฆษณาอยู่ เพียงแต่จะไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณเนื่องจากโฆษณาเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณให้ความสนใจ