สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้สำหรับเวบไซต์ของ Samsung—ส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartTV

บริการ SmartTV ของ Samsung จะเสนอคุณลักษณะบริการที่ให้บริการเนื้อหาบนวิดีโอที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น TV ที่ปรับได้ตามความต้องการ ภาพยนตร์ และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาอื่นๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และความสามารถในการควบคุมและโต้ตอบกับ SmartTV ของคุณโดยการสั่งงานด้วยท่าทางและเสียง เราจะเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลผ่าน SmartTV ของคุณในลักษณะต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung ส่วนเพิ่มเติมนี้จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับคุณลักษณะบางอย่างของ SmartTV

ข้อแนะนำและเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

SmartTV ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและเข้าถึงโปรแกรมวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ ได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น คุณอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์สดที่จัดจำหน่ายให้กับคุณโดยผู้ประกอบการเคเบิลทีวีหรือดาวเทียมของคุณ และข้อเสนอเนื้อหาบนวิดีโอตามสั่งที่จัดจำหน่ายโดยผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกผ่านคู่มือการค้นหาที่แสดงอยู่บน SmartTV ของคุณ

ในกรณีของรายการโทรทัศน์สด เราจะกำหนดว่าเนื้อหาใดที่จัดไว้ให้กับคุณโดยในส่วนหนึ่งจะยึดตามรหัสไปรษณีย์ของคุณ นอกจากนี้ SmartTV จะช่วยทำให้คู่มือการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ บน SmartTV มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้นโดยการให้ความสำคัญกับรายการและเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในความสนใจของคุณ เช่น ตอนของรายการที่คุณอาจพลาดไป รวมทั้งรายการใหม่ แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ เราจะให้ข้อแนะนำเหล่านี้โดยยึดตามข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณได้ดู ซื้อ ดาวน์โหลด หรือสตรีมผ่านแอปพลิเคชันของ Samsung บน SmartTV หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุณได้เข้าถึงผ่านทางแผงควบคุมของ SmartTV

ข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกของคุณบนปุ่ม “ชอบ (Like)” “ไม่ชอบ (Dislike)” “ดูตอนนี้ (Watch Now)” และปุ่มอื่นๆ บน SmartTV ของคุณ

คำค้นหาที่คุณป้อนในคุณลักษณะการค้นหาของ SmartTV รวมถึงกรณีที่คุณค้นหาเนื้อหาบนวิดีโอนั้นๆ และ

ข้อมูลการใช้ SmartTV และข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลที่ระบุการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ ข้อมูลเบราว์เซอร์ และหน้าที่คุณร้องขอ

นอกจากนี้ หากคุณยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสตรีมวิดีโอที่ได้ดูบน SmartTV ของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่าย ช่อง และโปรแกรมที่คุณดูผ่านทาง SmartTV และเราจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงข้อแนะนำที่เราให้กับคุณบน SmartTV

โปรดเข้าไปดูที่เมนู “การตั้งค่า”ของ SmartTV ของคุณเพื่อดูตัวเลือกที่อาจมีให้กับคุณหากคุณไม่ต้องการได้รับข้อแนะนำที่ปรับให้เข้ากับตัวคุณบน SmartTV ของคุณอีกต่อไป หากคุณไม่รับข้อแนะนำที่ปรับให้เข้ากับตัวคุณแล้ว ข้อมูลและเนื้อหาที่แสดงอยู่บน SmartTV ของคุณอาจไม่สอดคล้องกับตัวคุณ Samsung อาจยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ SmartTV ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung

การจดจำเสียง

คุณสามารถควบคุม Smart TV และใช้ features อื่นๆ โดยการใช้คำสั่งเสียงได้

ถ้าหากคุณใช้การจดจำเสียง คุณสามารถโต้ตอบกับ Smart TV โดยการใช้เสียงของคุณได้ เพื่อให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการจดจำเสียง การโต้ตอบบางอย่างอาจจะส่งผ่าน (ไปพร้อมๆ กับข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงการระบุอุปกรณ์ด้วย) ไปยังบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการ (ในขณะนี้คือ บริษัท Nuance Communications, Inc.) ซึ่งจะเปลี่ยนการโต้ตอบทางเสียงเป็นข้อความและตามความจำเป็นเพื่อให้บริการ features การจดจำเสียงแก่คุณ นอกจากนี้ ซัมซุงและอุปกรณ์ของคุณอาจจะบันทึกคำสั่งเสียง และข้อความที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณสามารถใช้ features การจดจำเสียง และประเมิณเพื่อพัฒนา features ต่อไป ซัมซุงจะทำการบันทึกการโต้ตอบคำสั่งเสียงก็ต่อเมื่อคุณทำการค้นหาบน Smart TV โดยการคลิกปุ่มเปิดทำงาน ไม่ว่าจะโดยการใช้รีโมทคอนโทรล หรือคลิกบนหน้าจอและพูดใส่ไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรล

หากคุณไม่เปิดใช้บริการการจดจำเสียง คุณจะไม่สามารถใช้ features การโต้ตอบโดยการจดจำเสียงได้

ถึงแม้ว่าคุณอาจจะสามารถใช้โทรทัศน์ของคุณโดยการใช้คำสั่งเสียงที่มีการระบุไว้ก่อนแล้ว

คุณอาจจะยกเลิกข้อมูลที่บันทึกไว้จากการจดจำเสียงเมื่อใดก็ได้โดยการเข้าไปที่เมนู ‘ตั้งค่า’ แต่การยกเลิกดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่สามารถใช้ features บางอย่างที่เป็นการจดจำเสียงได้

การสั่งงานด้วยท่าทางและการจำใบหน้า

SmartTV ของคุณจะติดตั้งกล้องซึ่งทำให้สามารถใช้คุณลักษณะขั้นสูงบางอย่างได้ รวมถึงความสามารถในการควบคุมและโต้ตอบกับ TV ของคุณด้วยท่าทาง และใช้เทคโนโลยีการจำใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกับ Samsung Account ของคุณบน TV ของคุณ โดยสามารถนำกล้องนี้มาใช้ประกอบด้วยหรือจะปิดใช้งานเมื่อใดก็ได้ แต่โปรดทราบว่าจะไม่มีบริการขั้นสูงเหล่านี้ไว้ให้หากปิดใช้งานกล้อง

การสั่งงานด้วยท่าทาง เพื่อให้คุณสามารถควบคุม SmartTV ของคุณผ่านท่าทางได้นั้น กล้องที่ติดตั้งอยู่ด้านบนสุดของ SmartTV ของคุณจะสามารถจดจำการเคลื่อนไหวของคุณได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างแผงควบคุมต่างๆ และดึงภาพเข้าหรือดึงภาพออกได้ เป็นต้น เราจะบันทึกข้อมูลว่าผู้ใช้จะใช้การสั่งงานด้วยท่าทางเมื่อใดและอย่างไร เพื่อที่เราจะได้สามารถประเมินประสิทธิภาพของการสั่งงานเหล่านี้และดำเนินการปรับปรุงได้

การจำใบหน้า กล้องที่ติดตั้งอยู่บน SmartTV จะยังทำให้คุณสามารถยืนยันตัวตนกับ Samsung Account ของคุณ หรือลงชื่อเข้าใช้บริการบางอย่างโดยใช้เทคโนโลยีการจำใบหน้าได้ คุณสามารถใช้การจำใบหน้าแทนมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม หรือใช้เป็นมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใส่รหัสผ่านของคุณด้วยตัวเองได้ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อกำหนดให้ใช้การจำใบหน้า ภาพใบหน้าของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องบน TV ของคุณ และจะไม่ส่งไปให้ Samsung ในกรณีที่คุณยกเลิก Samsung Account ของคุณ หรือไม่ต้องการใช้การจำใบหน้าอีกต่อไป โปรดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องเพื่อลบภาพที่จัดเก็บไว้ แม้ว่าภาพของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง แต่ Samsung ก็อาจติดตามการที่คุณกำหนดให้ใช้คุณลักษณะนี้และเก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีการใช้คุณลักษณะนี้เมื่อใดและอย่างไร เพื่อที่เราจะได้สามารถประเมินประสิทธิภาพของคุณลักษณะนี้และดำเนินการปรับปรุงได้

บริการเกี่ยวกับความเหมาะสม

เพื่อให้คุณได้รับข้อแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมที่ปรับให้เข้ากับตัวคุณ บริการ SmartTV จะให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ที่มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณ รวมถึงส่วนสูง น้ำหนัก และวันเกิดของคุณ โดยคุณสามารถลบโปรไฟล์ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้โดยทำตามคำแนะนำในหน้าจอการเลือกกำหนดค่า [หรือการตั้งค่า] ของบริการ

บริการสำหรับเด็ก

บริการ SmartTV อาจจัดให้มีวิดีโอเพื่อการศึกษาหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยทราบดีว่าเป็นข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาต หากเราทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราจะลบข้อมูลนั้นออกโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

บุคคลภายนอก

โปรดทราบว่าเมื่อคุณดูวิดีโอ หรือเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาที่บุคคลภายนอกจัดไว้ให้ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ SmartTV ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP และรหัสระบุอุปกรณ์) การทำธุรกรรมที่ร้องขอ (เช่น คำขอของคุณที่จะซื้อหรือเช่าวิดีโอ) และการใช้แอปพลิเคชันหรือบริการของคุณ Samsung จะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้ให้บริการเหล่านี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกที่คุณกำลังใช้

คุณลักษณะพิเศษ

โปรดทราบว่าคุณอาจจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างที่ระบุในส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SmartTV นี้ได้ อันเนื่องมาจากบริเวณที่ท่านพักอาศัย