เงื่อนไขโปรโมชั่น

ซื้อThe Frame รุ่นปี 2021ขนาด43,55หรือ65นิ้ว ได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษตามรายการด้านล่าง
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค 2564 - 13 มิ.ย 2564

ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่
- Premium channel : Powerbuy,Homepro,The mall,Do home,Index,Siam global house (ทุกสาขา)
- Dealer channel : ร้านอินทราซาว์,ร้านมัลติโปร,ร้านชัยมงคล,ร้านนำชัย,ร้านเดอะเบสสวัน,ร้านพูลสิน,ร้านชิชาง,ร้านนิยม,ร้านสหพานิชย์,ร้านสยามทีวี,ร้านสินธานี,ร้านไทยมาร์ค,ร้านหาดใหญ่ ซาวสตาร์

1.รับส่วนลดสูงสุด 5,000บาท : ลูกค้าสามารถรับส่วนลดได้ทันทีที่หน้าร้าน และในเว็ปไซต์
- เฉพาะขนาด 65นิ้วรับส่วนลด 5,000 บาท
-เฉพาะขนาด 43นิ้วและ 55 นิ้ว รับส่วนลด3,000บาท
2.รับกรอบทีวีฟรี สูงสุดมูลค่า 3,990 บาท
2.1 กรอบขนาด 65นิ้วมูลค่า 5,000 บาท,ขนาด 55 นิ้วมูลค่า 3,490และ 43 นิ้ว มูลค่า 2,990บาท
2.2 ลูกค้าสามารถเลือกรับกรอบได้3สี ได้แก่ สีขาว สีน้ำตาลอ่อน หรือสีน้ำตาลเข้ม (จำนวนของแถมขึ้นอยู่กับสต๊อคที่หน้าร้าน ของแถมมีจำนวนจำกัด)
2.3 ของแถมจัดส่งให้พร้อมกับทีวี
2.3 สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านเว็ปไซต์ของร้านค้าที่ร่วมรายการ สามารถกดสั่งซื้อThe Frame และได้รับกรอบรูปพร้อมกันเลย
3. Extended Warranty 3Years
ระยะเวลา 1 พ.ค 2564 -31 ส.ค 2564
3.1สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Neo QLED และ Lifestyle TV ทุกขนาด หรือ QLED และ Crystal UHD (รุ่น TU 8000 และ AU 8000 ขึ้นไป) ขนาด 65 นิ้วขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564 ได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 3 ปีเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/TVprivilege ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยสามารถดูข้อมูลจากใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี
3.2 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
- Serial no.
- Model
- เบอร์โทรศัพท์
- E-mail
3.3 ถ้าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทาง SMS โดยบริษัทประกันจะส่งให้ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันการขยายเวลารับประกันเนื่องจากไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ลูกค้ายังจะได้รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีตามปกติ
3.4 ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
3.5 เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานทุกครั้ง
3.6 ลูกค้าสามารถขอใช้บริการ Private Demo Service หรือบริการสาธิตการใช้งานถึงบ้านได้ โดยการนัดหมายผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 (เฉพาะทีวีรุ่น QLED The Frame The Serif และ The Sero ตามรุ่นที่กำหนด) "
3.7 ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ
3.8 รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
3.9 เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
3.10 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.11 การรับประกันสินค้าในปีแรก จะเป็นการรับประกันจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ส่วนปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะเป็นความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
3.12 ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1282 หรือ สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://www.ssthwarranty.com/TVprivilege/
3.13 ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า
- ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
- อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
- การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
- การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
- สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพ โดยความเสียหายจากฟังก์ชันการทำงาน ของตัวเครื่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า, ของแถมที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- ลูกค้าสามารถขอใช้บริการ Private Demo Service หรือบริการสาธิตการใช้งานถึงบ้านได้ โดยการนัดหมายผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 (เฉพาะทีวีรุ่น Neo QLED, QLED, และ Lifestyle TVตามรุ่นที่กำหนด) "
4.Art store coupon
4.1 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame รุ่น QA32LS03TBKXXT, QA55LS03TAKXXT, QA65LS03TAKXXT,QA43LS03AAKXXT, QA55LS03AAKXXTและ QA765LS03AAKXXT ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) จากร้านค้าที่ร่วมรายการหรือผ่านช่องทางออนไลน์ Samsung Online Shop (https://www.samsung.com/th/) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Art Store เพื่อสามารถเข้าถึงคอลเลกชันที่มีอยู่ และคอลเลกชันใหม่ๆ อย่างไม่จำกัด ในระยะเวลา 4 เดือน
4.2 เงื่อนไชและวิธีการการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Art Store
ลูกค้าต้องทำการสร้างบัญชีหรือลงทะเบียนเข้าใช้ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame ด้วย Samsung Account ก่อน จากนั้นจึงจะเข้าดำเนินการรับสิทธิ์เข้า Art Store ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยทำตามคำสั่งบนหน้าเมนูของทีวี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.3 เดือนแรกลูกค้ารับสิทธิทดลองใช้ฟรี 1 เดือน โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
4.4 เข้าเมนูหน้า Art Gallery หรือ หน้า “ศิลปะ”
4.5 กดที่ หน้า เมนูชื่อ” Art Store” หรือ “ร้านค้าศิลปะ”
4.6 กดเข้า “Start Your Free Trial” หรือ “เริ่มทดลองใช้ฟรี” จะได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
4.7 ทำการ Download รูปภาพ จนเรียบร้อย แล้วกลับไปยังเมนูการใช้งานปกติ
4.8 รับสิทธิ์เพิ่มอีก 3 เดือนฟรี ผ่านแอปพลิเคชั่น Samsung Promotion โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ต่อไปนี้
4.9 กดคลิ๊ก จาก เมนู Apps. (Application)
4.10 ให้กดเลือกแอปพลิเคชั่น(Application) ชื่อ Samsung Promotion ดังนี้
กดเลือกจากปุ่ม Home Preview (Apps) หรือ
กดเลือก หาที่ Home Launcher เพื่อเข้า สู่แอปพลิเคชั่น(Application) ชื่อ Samsung Promotion
4.11 เมื่อเจอ Promotion Banner ของ Samsung Promotion หรือข้อเสนอพิเศษนี้ ให้กดปุ่มรับสิทธิ์ “ใช้ทันที”หรือ Get It Now
4.12 ให้กดปุ่มข้อความ Art Store 3 –Month Subscription Coupon Free หรือ“เริ่มทดลองใช้ฟรี” ซึ่งจะเข้าไปสู่หน้าจอให้ใช้งาน
4.13 ถ้ากดคำว่า Use Coupon หรือ “ ใช้คูปอง” จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 3 เดือนฟรี หรือ ถ้ายังไม่ต้องการใช้คูปอง ให้กดคำว่า “ไม่ได้ใช้คูปอง” กรณีนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้า Art store ฟรีเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้ Art store เพิ่มอีก 3 เดือนลูกค้าสามารถกลับมากดคำว่า “Use Coupon” หรือ“ ใช้คูปอง” ได้อีกครั้ง สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame QA32LS03TBKXXT, QA55LS03TAKXXT, QA65LS03TAKXXT,QA43LS03AAKXXT, QA55LS03AAKXXTและ QA765LS03AAKXXT จะต้องใช้ 3-Months free subscription coupon ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
4.14 หากต้องการใช้สิทธิ์เพียง กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อรับสิทธิ์นั้น
4.15 ทำการ Download รูปภาพจนเรียบร้อย แล้วกลับไปยังเมนูการใช้งานปกติ
4.16 จำกัดสิทธิการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Art Store, สำหรับ TV The frame 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
4.17 สิทธิ์ในการได้รับนี้จะถูกยกเลิกในทันทีหากลูกค้าทำการคืนหรือยกเลิกการซื้อ Samsung Lifestyle ทีวี The Frame
4.18 ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับของสมนาคุณให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4.19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.20 หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
4.21. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
4.22 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-689-3232
5.Premium Services สำหรับทีวี
5.1 บริการ Private Demo Service ให้บริการสำหรับทีวีรุ่น Neo QLED, QLED 8K, QLED 4Kและ Lifestyle TVโดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เครื่อง และต้องขอรับบริการภายใน 90 วัน หลังจากซื้อสินค้า อ้างอิงจากใบกำกับภาษี ลูกค้าสามารถขอรับบริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282 ตลอด 24 ชั่วโมง
5.2 บริการตรวจซ่อมถึงที่ สำหรับทีวีขนาด 32 นิ้วขึ้นไป โดยให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในเวลาทำการ สามารถจองคิวเพื่อใช้บริการได้ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282
5.3 ในการใช้บริการ e-Demo service ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าสามารถจองคิวเพื่อขอรับบริการได้ผ่านช่างทาง At Your Service (https://www.samsung.com/th/support/your-service/main/) โดยลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนเพื่อรับบริการ โดยให้บริการในช่วงเวลา 8.00น. – 17.00 น.ให้บริการสำหรับทีวีรุ่น Neo QLED, QLED 8K, QLED 4Kและ Lifestyle เท่านั้น
5.4 บริการ Remote service ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถขอรับบริการได้จากคอลเซ็นเตอร์ โดยให้บริการในช่วงเวลา 8.00น. – 17.00 น.
5.5 สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564