รู้หรือไม่ ? ว่าในมือถือก็สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของ ออกซิเจนในเลือด หรือ SpO2 ได้เหมือนกัน

ระดับออกซิเจนในเลือด เป็นตัวบ่งชี้ว่าเลือดสามารถขนถ่ายออกซิเจนให้หล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ จึ่งมีวิธีการวัดซี่งเรียกว่า SpO2 คือ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากการวัดทางผิวหนัง เป็นการวัดเปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินในเชลล์เลือดเม็ดแดง ซึ่งโดยปกติแล้วค่า SpO2 จะอยู่ที่ 95-100% จึ่งถือว่าร่างการปกติดี

4 ขั้นตอนการเช็ค SpO2 ง่ายๆ เพียง 1 นาที

มือถือรุ่นที่รองรับ
Samsung Galaxy S Series: S5, S6, S7, S8, S9, S10, S10+, S10 edge, S10 edge+
Samsung Galaxy Note Series: Note4, Note5, Note FE, Note8, Note9

ข้อความ Disclaimer (Legal แนะนำ)
*เป็นการวัดค่าวัดค่าออกซิเจนในกระแสเลือดผ่านอุปกรณ์มือถือ
เพื่อตรวจสอบสุขภาพที่ดีโดยรวมเบื้องต้นเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดผลทางการแพทย์