การผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของ Samsung Neo QLED 8K

Samsung Electronics ได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาทีวีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับเทคโนลียีที่มีอยู่อย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าการเพิ่มเติมส่วนใหม่เข้าไป ซึ่งหัวใจสำคัญของการการพัฒนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับชมได้แบบเต็มรูปแบบมากกว่าเดิม

โดยการขอบเขตของการออกแบบในครั้งนี้ ได้มีการคำนึงถึงพื้นที่ในการใช้งาน และการเชื่อมต่อเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung Electronics ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ศึกษาไลฟ์สไตล์และสภาพแวดล้อมโดยรวมของผู้ใช้งานอย่างละเอียด เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยที่ผู้ใช้งานจะยังคงได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของทีวี