หากคุณคิดว่าผ้าของคุณมีกลิ่นหอมมากหรือน้อยเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ Auto Dispenser เพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม และพอเหมาะสำหรับการซักแต่ละครั้งได้โดยอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ

มารู้จักกับวิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Auto Dispenser

(เนื้อหานี้รองรับเฉพาะเครื่องซักผ้ารุ่น: WW80T504DAW/ST, WW90T504DAW/ST, WW90T634DLE/ST, WW10T634DLE/ST, WW90T734DBX/ST และ WW10T734DBX/ST)

การตั้งค่าความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ใส่ในถาดน้ำยา Auto Dispenser (ตั้งค่าความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม และการตั้งค่าความกระด้างของน้ำ)

1. เปิดเครื่องซักผ้า

2. กรณีการใช้งานเป็นครั้งแรก คุณจะพบกับหน้าจอสอนการวิธีใช้งาน ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดโดยกดปุ่ม "O" ด้านล่างหน้าจอ

3. กดปุ่ม ค้างไว้ 5 วินาที (หรือจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงจากตัวเครื่อง) เพื่อเข้าสู่ System Functions

5. หมุนหน้าปัดเพื่อค้นหาโหมดความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือความกระด้างของน้ำ

6. เลือกความเข้มข้นของน้ำยาปรับผ้านุ่มและตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

7. เลือก "O" เพื่อยืนยัน และกด เพื่อออกไปที่เมนูหลัก

การตั้งค่าปริมาณการจ่ายน้ำยาของ Auto Dispenser (ระดับผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม)

1. เปิดเครื่องซักผ้า

2. *กรณีใช้งานเป็นครั้งแรก คุณจะพบกับหน้าจอสอนวิธีการใช้งาน ยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดโดยกดปุ่ม "O" ด้านล่างหน้าจอ

3. กดปุ่ม ค้างไว้ 1 วินาที (หรือจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงจากตัวเครื่อง) เพื่อเข้าสู่ Additional Functions

4. เลือก "O" เพื่อยืนยัน

5. หมุนแป้นหมุนเพื่อค้นหาการตั้งค่า ปริมาณ/ซัก หรือ ปริมาณ/ล้าง

6. เลือกการตั้งค่าผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม

7. เลือก "O" เพื่อยืนยัน และกด เพื่อออกไปที่เมนูหลัก

การตั้งค่าการจ่ายน้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่มของตัวเครื่องนั้น นอกจากสร้างความสะดวกในการใช้งานของตัวเครื่องแล้ว คุณยังสามารถประหยัดน้ำยาในการซักแต่ละครั้งด้วยการจ่ายน้ำยาที่เหมาะสมโดยการคำนวนของตัวเครื่องและการตั้งค่าของคุณเอง