ดูแลรักษาเสื้อผ้าของคุณให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค

เริ่มต้นใช้งาน:
1.เลือกไปที่โปรแกรม Hygiene Steam
2.กดปุ่มเริ่มใช้งาน