ซักผ้าบอบบางได้อย่างทะนุถนอม

ลองใช้งาน:
1.เลือกไปที่โปรแกรม Delicates / Handwash
2.กดปุ่มเริ่มใช้งาน