ซัมซุงเปิดวิสัยทัศน์อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในปี 2551 ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้เริ่มจัดการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมกับหลากหลายภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน ด้วยการแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทีมงานของบริษัทได้ร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้พลังงานน้อยที่สุด โดยผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานสูงสุดได้สำเร็จ ซัมซุงทีวี Neo QLED 2021 จะมาพร้อมกับรีโมทโซลาร์เซลล์ ที่สามารถชาร์จพลังงานได้จากแสงภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงสาย USB โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้ถ่าน AA ได้ถึง 99 ล้านก้อนตลอด 7 ปีซึ่งเป็นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซัมซุงยังมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ทีวีด้วยเปลี่ยนมาใช้พลาสติกรีไซเคิลกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้วัสดุรีไซเคิลบริเวณด้านหลังของจอภาพ พร้อมยังวางแผนที่จะขยายการใช้งานวัสดุรีไซเคิลนี้กับส่วนประกอบอื่นๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จอภาพต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ จากความพยายามในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทีวีทั้งหมดและผลิตภัณฑ์ Neo QLED ส่วนใหญ่ของปี 2021 ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ธุรกิจจอภาพของซัมซุงจึงได้ตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของต้นสนอายุ 30 ปีจำนวน 3.8 ล้านต้น