Samsung Service: e-Demo Service บริการสาธิตการใช้งานผ่านวิดีโอคอล

เรียนรู้การใช้งานเครื่องใหม่ผ่านระบบวิดีโอคอล สอนการใช้งานเบื้องต้นและเทคนิคการใช้งานตลอดจนการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ให้คุณสบายใจกับวิถี New Normal