กติกาและเงื่อนไข :

•       เฉพาะลูกค้าที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘ทายนิสัยด้วยลายมือ’ จะได้รับโค้ด เพื่อรับ Samsung Galaxy Tab S7 FE Book Cover x Suntur มูลค่า 2,990 บาท เมื่อมีการสั่งซื้อ Samsung Galaxy Tab S7 FE และสินค้าอื่นๆภายในคำสั่งซื้อเดียวกัน* สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่มียอดคำสั่งซื้อสูงสุดเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 โดยนำโค้ดที่ได้รับจากการเล่นกิจกรรมมากรอกในช่อง “เพิ่มรหัสส่วนลด” ผ่าน samsung.com

•        พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ Galaxy Tab S7 FE ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 ผ่าน samsung.com
รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 50% จากราคาแนะนำเมื่อซื้อ Tab S7 FE Keyboard Cover  ภายในคำสั่งซื้อเดียวกันกับ Galaxy Tab S7 FE 

ต่อที่ 2 รับฟรี! Samsung Care+ นาน 1 ปี มูลค่า 1,399 บาท

ต่อที่ 3 สำหรับลูกค้าที่ร่วมสนุกกิจกรรม “ทายนิสัยด้วยลายมือ” และนำโค้ด มาใช้เพื่อรับSamsung Galaxy Tab S7 FE Book Cover x Suntur มูลค่า 2,990 บาท ฟรี จำนวน 100 สิทธิที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด* ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 เท่านั้น 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564 (23.59 น.) (รวมทั้งสิ้น 31 วัน)ประกาศผลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่าน Facebook Fan Page : Samsung  (www.facebook.com/SamsungThailand)

รางวัล :

Samsung Galaxy Tab S7 FE Book Cover x Suntur มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 299,000 บาท

วิธีการรับโค้ด

•       ลูกค้าที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘ทายนิสัยด้วยลายมือ’ ทาง Facebook Fan Page : Samsung จะได้รับโค้ดเพื่อรับ Samsung Galaxy Tab S7 FE Book Cover x Suntur  มูลค่า 2,990 บาท ฟรี

•       นำโค้ดที่ได้รับจากการเล่นกิจกรรม “ทายนิสัยด้วยลายมือ” มากรอกในช่อง “เพิ่มรหัสส่วนลด” เมื่อซื้อ Samsung Galaxy Tab S7 FE ที่ samsung.com

•       จำกัดสิทธิสำหรับ 100 ท่านแรกที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด เมื่อมีการสั่งซื้อ Samsung Galaxy Tab S7 FEและสินค้าอื่นๆภายในคำสั่งซื้อเดียวกัน*

•       ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :

1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่าน Facebook Fan Page: Samsung (www.facebook.com/SamsungThailand)

2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งหลักฐาน ชื่อ-นามสกุล, สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง, เบอร์โทรที่ติดต่อได้, ที่อยู่ปัจจุบันสำหรับจัดส่งของรางวัล และแคปหน้าจอของโพสที่ร่วมกิจกรรม มาที่ Email: tabs7fe.quizgame@gmail.com ภายใน วันที่  10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น. กรณีที่ผู้ชนะส่งเอกสารไม่ครบถ้วนตามวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธ์ และขอให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะลำดับถัดไป

3. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง

4. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางไปรษณีย์ด้วยวิธีปกติ ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง 

กติกาและเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับรางวัล :

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย

2. รายละเอียดของรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับ Samsung Galaxy Tab S7 FE Book Cover มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 299,000 บาท (ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้)

3. คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อ Samsung Galaxy Tab S7 FE และสินค้าอื่นๆในยอดการสั่งซื้อเดียวกัน* สูงสุด 100 ท่านแรก ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ในกรณีที่ยอดคำสั่งซื้อเท่ากัน จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จก่อน

4.ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

6. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้

8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม

9. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

เงื่อนไขอื่นๆ

•         สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่วนลดอื่นๆได้ ยกเว้นโปรโมชันสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางด้านการศึกษา, สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ , สิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

•         สินค้าแต่ละรุ่น สีและความจุ มีจำนวนจำกัด

•         ของแถมทั้งหมดไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

•        หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้

•        ในกรณีที่ซื้อสินค้าจาก samsung.com ผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้แก่ท่าน และถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี และหากท่านต้องการสินค้า ท่านจะต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่

•        สามารถใช้สิทธิผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 15 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน samsung.com ตรวจสอบที่  https://shop.samsung.com/th/faq#tab3

•        หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนของสมนาคุณ ด้วย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากท่านได้

•        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการพิจารณา และคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

•        หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชัน ติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat บน samsung.com หรือ call center 1282

เงื่อนไขโปรโมชันเก่าแลกใหม่

•      เพียงขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วยี่ห้อและรุ่นไหนก็ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้กับบริษัทรับซื้อที่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กำหนดเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Samsung Galaxy เครื่องใหม่

•       สีของ Samsung Galaxy แต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดก่อนซื้อ

•       จำกัดสิทธิในการขายเครื่องเก่า 1 เครื่องต่อการซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่องเท่านั้น

•       คำสั่งซื้อทั้งรายการ ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในคำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมด หากโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าที่นำมาใช้เป็นส่วนลดไม่อยู่ในสภาพตามที่แจ้งไว้ หรือไม่สามารถส่งมอบเครื่องเก่าดังกล่าวให้แก่บริษัทผู้รับซื้อตามที่กำหนดได้

•       การประเมินราคารับซื้อ จะต้องเป็นไปตามราคาที่บริษัทผู้รับซื้อกำหนด ซึ่งทางบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตใช้แล้ว แต่อย่างใด

•       ราคาส่วนต่างของราคาขายโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้แล้วซึ่งเกินกว่าราคาซื้อโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ไม่สามารถแลกหรือ ทอนเป็นเงินสดได้

•       สามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการรับซื้อเครื่องเก่าได้ที่ Call Center 02-821-5500 ทุกวัน เวลา 11.00 น. – 20.30 น. และ http://trade-in.remobie.com/samsung