หมดอายุ

Galaxy Buds Pro

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-10-10 ~ 2021-10-17