เงื่อนไขโปรโมชั่น

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :

• ถ่ายภาพรีวิวเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบผ้าซัมซุงรุ่นใดก็ได้ ของคุณเอง พร้อมเขียนบรรยายในหัวข้อ “ซักด้วยเครื่องซักผ้าซัมซุงดีอย่างไร ถึงทำให้คนที่บ้านแฮปปี้” อัปโหลดภาพลงบนเฟซบุ๊ค ของตัวเอง กรณีที่รีวิวเป็นคลิปวิดีโอ ต้องมีความยาวอย่างน้อย 30 วินาที ในหัวข้อ “ซักด้วยเครื่องซักผ้าซัมซุงดีอย่างไร ถึงทำให้คนที่บ้านแฮปปี้”
• ติดแฮชแท็ก #ทีมนักซักฉลาดสะอาดไว และตั้งเป็นสาธารณะ
• แคปเจอร์ภาพที่ร่วมกิจกรรม มาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :

ขยายเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 68 วัน) ประกาศผล 9 สิงหาคม 2564

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. รายละเอียดของรางวัล
ผู้ที่ส่งคลิปรีวิวทุกท่านจะได้รับส่วนลดเครื่องซักผ้าฝาหน้าซัมซุงรุ่นที่ร่วมรายการดังนี้ DF60R8600CG/ST, DV16T9720SV/ST, DV80T5220AE/ST, DV90N62632W/ST, DV90T7240BX/ST, WD10N64FR2X/ST, WD10T734DBX/ST, WD12F9C9U4X/ST, WD12TP44DSX/ST, WD14F5K5ASG/ST, WD16T6000GP/ST, WD21T6500GV/ST, WD80J6410AW/ST, WD90K6410OW/ST, WD90T604DBE/ST, WD90T734DBX/ST, WF1124XBC/XST, WF17N7510KV/ST, WF21T9500GV/ST, WW10N64FRPW/ST, WW10T634DLE/ST, WW10T734DBX/ST, WW12TP44DSX/ST, WW70J42E0IW/ST, WW90T504DAW/ST, WW90T634DLE/ST, WW90T734DBX/ST) รวมทั้งสิ้นมูลค่า 1,000 บาท ด้วยการกรอกโค้ดส่วนลดที่จะถูกจัดส่งให้ในข้อความส่วนตัว เมื่อซื้อผ่านช่องทาง https://www.samsung.com/th/washers-and-dryers/washing-machines/ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยกรอกโค้ดส่วนลด REALUSER1000
บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้ชนะทั้งหมด 3 ท่าน โดยผู้ขนะแต่ละท่านจะได้รับรางวัลคือ เครื่องอบผ้าซัมซุงรุ่น DV16T9720SV/ST มูลค่า 55,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องซักผ้าฝาหน้าซัมซุงรุ่น WF21T9500GV/ST มูลค่า 42,490 บาท จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 295,440 บาท (ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้)
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบของภาพหรือคลิปวิดีโอ (10 คะแนน)
- ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ภาพหรือคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ซักด้วยเครื่องซักผ้าซัมซุงดีอย่างไร ถึงทำให้คนที่บ้านแฮปปี้” (10 คะแนน)
- คำบรรยายในหัวข้อ “ซักด้วยเครื่องซักผ้าซัมซุงดีอย่างไร ถึงทำให้คนที่บ้านแฮปปี้” (10 คะแนน)
- สื่อสารข้อดีของผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า และ/หรือ เครื่องอบผ้าซัมซุงได้ชัดเจน และโดนใจกรรมการ (10 คะแนน)
4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. ภาพและคลิปวิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายหรือสร้างขึ้นเองเท่านั้น และจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น
7. ภาพและคลิปวิดีโอที่ส่งมาจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
8. รูปภาพ คลิปวิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
10. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
12. ไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอทุกคลิปในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะตกเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
13. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ ในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม
14. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :

1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2564 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
4. หลังประกาศผลผู้ชนะ ผู้รับรางวัลต้องรีวิวการใช้งานเครื่องซักและเครื่องอบผ้าซัมซุง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ถ่ายและโพสต์รูปการใช้เครื่องซักและเครื่องอบผ้าซัมซุง ที่ให้ผลลัพธ์ดีๆ กับคุณและครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง โดยรูปที่โพสต์จะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทซัมซุงเพื่อนำมาใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าต่อไป
- ถ่ายทำและโพสต์คลิป VDO รีวิวการใช้เครื่องซักและเครื่องอบผ้าซัมซุง ที่ให้ผลลัพธ์ดีๆ กับคุณและครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง โดยคลิปวิดีโอที่โพสต์จะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทซัมซุงเพื่อนำมาใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าต่อไป
- เซ็นต์สัญญาในการเป็นตัวแทนทีมซักฉลาดสะอาดไว เป็นเวลา 6 เดือน (เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564)
หากผู้รับรางวัลสามารถไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป