Jet Bot AI+ บอกต่อของต้องมี

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :

• กดไลค์เพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)

•  แชร์โพสต์กิจกรรมนี้ไปหน้า Facebook ของผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมเขียนคำบรรยายว่า “คุณชอบฟังก์ชันไหนที่สุดของ Samsung Jet Bot AI+ พร้อมบอกเหตุผล”

แท็กเพื่อน 1 คน พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #เคลียร์ฝุ่นสะอาดฉลาดด้วยAI #JetBotAI+ #SamsungJetBot #Samsung

• แคปเจอร์ภาพที่ร่วมกิจกรรมบนหน้า Facebook ของตัวเอง มาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมนี้

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :

ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 –  31 กรกฎาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 8 วัน) ประกาศผล 11 สิงหาคม 2564 ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย

2. รายละเอียดของรางวัล

2.1    ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับส่วนลด  รวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,000 บาท ด้วยการกรอกโค้ดส่วนลดที่จะถูกจัดส่งให้ในข้อความส่วนตัว เมื่อซื้อผ่านช่องทาง https://shop.samsung.com/th/ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

2.2    บริษัทจะทำการคัดเลือกผู้ชนะจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด เหลือเพียง 1 ท่าน ที่จะได้รับรางวัล คือ เครื่องฟอกอากาศ JUPITER AXF500 มูลค่า 8,900 บาท 1 เครื่อง จำนวนทั้งหมด 1 รางวัล  (ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้)

3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เป็นต้นไป ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) โดยพิจารณาคะแนนจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกัน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1 ไลค์ = 1 คะแนน
- 1 แชร์ = 5 คะแนน และ
- คำบรรยาย ว่าชอบฟังก์ชันไหนที่สุดของ Samsung Jet Bot AI+ และบอกเหตุผล (10 คะแนน)

4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ

5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม

6. รูปภาพและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมรายการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

8. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้

10. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ภาพ ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม

11. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล

1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ใต้โพสต์กิจกรรม “Jet Bot AI+ บอกต่อของต้องมี” ผ่านหน้าเฟซบุ๊ค Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป

3. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง โดยนำเอกสารที่กำหนด มาใช้ในการยืนยันตัวตน ณ วันรับสินค้า ตามรายละเอียดด้านล่าง

- สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นต์กำกับสำเนาถูกต้อง) 1 ใบ