หมดอายุ

Galaxy Note20 l 20 Ultra 5G

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-09-10 ~ 2021-09-30