หมดอายุ

Galaxy Z Fold3 l Flip3 5G

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-09-10 ~ 2021-09-30