หมดอายุ

Galaxy Buds2

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-10-01 ~ 2021-10-31