หมดอายุ

ซื้อ Galaxy S21 5eries 5G

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-08-01 ~ 2021-08-31