หมดอายุ

Galaxy Z Fold2 5G

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-06-01 ~ 2021-08-31