หมดอายุ

สำหรับลูกค้า TrueMove H

ซื้อ Galaxy รุ่นที่ร่วมรายการ

ใช้ได้ตั้งแต่ 2021-12-01 ~ 2022-01-15

สินค้าที่ร่วมรายการ

เฉพาะที่ https://www.samsung.com/th/offer/truemoveh/

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ผู้ได้รับสิทธิ์คูปองเงินสดจะต้องซื้อโทรศัพท์ Samsung Galaxy รุ่นที่กำหนด ( Z Fold3, Z Flip3, S21 Series, A52s 5G, Tab S7 FE) ที่ทรูมูฟ เฮช ภายในระยะเวลาระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565
2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะสามารถทำการกดรับรหัสคูปองเงินสดได้ที่แอปพริเคชั่น Samsung Members หลังจากซื้อเครื่อง 10 วันทำการ
3. รหัสคูปองเงินสด มีอายุการใช้งานถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
4. คูปองเงินสด สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ที่ www.samsung.com ในหมวดผลิตภัณฑ์มือถือเท่านั้น และสามารถใช้ซื้อสินค้าได้มากกว่าหนึ่งชิ้น
5. ไม่สามารถซื้อสินค้ามีราคามากกว่าคูปองเงินสดได้
6. หากสินค้ามีราคาน้อยกว่าคูปองเงินสด จะถือว่าลูกค้าได้ใช้สิทธิเต็มจำนวนคูปองเงินสด
7. คูปองเงินสดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
9. หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิในส่วนของสมนาคุณ ด้วย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากท่านได้
10. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิในการได้รับของแถม หรือสิทธิพิเศษในทุกกรณี
11. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ อีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/
12. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น และเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ติดต่อ Call Center โทร 1282
13. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนรับสิทธิ ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม
14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Terms and Conditions
1. The eligible person must purchase the Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, S21 Series, A52s 5G, Tab S7 FE with TrueMove H within the period between 1 December 2021 to 15 January 2022
2. Eligible users will be able to redeem the cash coupon code on the Samsung Members application after 10 working days of purchasing the device.
3. The cash coupon is valid until 31 January 2022.
4. The cash coupon can be redeemed only once at www.samsung.com in Mobile and accessory catergory and can be used to purchase multiple items.
5. No purchases that exceed the value of the cash coupon are permitted.
6. If the price of the product is less than the cash coupon The customer will be deemed to have used the entire amount of the cash coupon.
7. Cash coupons are not redeemable for cash.
8. It is not possible to cancel or change an order once it has been placed.
9. If an order is rejected, canceled, or returned, it is considered a waiver of the right to the premium. The company has the right to claim damages from you
10. If the company detects fraud or incorrectly entered details, the terms will be considered that you have no right to receive free gifts or special privileges in all cases.
11. When you register to reserve a product, you agree that Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (the Company) collects, uses, discloses, transfers and stores your information, as well as send information via SMS and email. The processing of your data is subject to the Samsung Privacy Policy. For more information, please visit https://www.samsung.com/th/info/privacy/
12. If you have any questions or concerns about the promotion or the product warranty conditions, please contact the Call Center at 1282.
13. When registering for rights, you are deemed to have understood and accepted the promotion's terms and conditions.
14. The company reserves the right to change the terms of the promotion without notice.