เงื่อนไขการให้บริการ Premium Services สำหรับทีวี
1.บริการ Private Demo Service ให้บริการสำหรับทีวีรุ่น The Sero, The Serif, The Frame, The Terrace, QLED 4K และ QLED 8K โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เครื่อง และต้องขอรับบริการภายใน 90 วัน หลังจากซื้อสินค้า อ้างอิงจากใบกำกับภาษี ลูกค้าสามารถขอรับบริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282 ตลอด 24 ชั่วโมง
2.บริการตรวจซ่อมถึงที่ สำหรับทีวีขนาด 32 นิ้วขึ้นไป โดยให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในเวลาทำการ สามารถจองคิวเพื่อใช้บริการได้ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282
3.ในการใช้บริการ e-Demo service ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าสามารถจองคิวเพื่อขอรับบริการได้ผ่านช่างทาง At Your Service (https://www.samsung.com/th/support/your-service/main/) โดยลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนเพื่อรับบริการ โดยให้บริการในช่วงเวลา 8.00น. – 17.00 น.
4.บริการ Remote service ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถขอรับบริการได้จากคอลเซ็นเตอร์ โดยให้บริการในช่วงเวลา 8.00น. – 17.00 น.
5.สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขการให้บริการ Premium Services สำหรับซาวด์บาร์
1.บริการ Private Demo Service ให้บริการสำหรับซาวด์บาร์เฉพาะรุ่น Q950T, Q900T และ Q800T โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เครื่อง และต้องขอรับบริการภายใน 90 วัน หลังจากซื้อสินค้า อ้างอิงจากใบกำกับภาษี ลูกค้าสามารถขอรับบริการผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282 ตลอด 24 ชั่วโมง
2.บริการตรวจซ่อมถึงที่ ให้บริการสำหรับซาวด์บาร์เฉพาะรุ่น Q950T, Q900T และ Q800T โดยให้บริการวันจันทร์ – อาทิตย์เฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในเวลาทำการ สามารถจองคิวเพื่อใช้บริการได้ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร 1282
3.สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564